ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี

มีทุกข์ก็พึ่งท่านได้ แค่เอาใจเราไปเสียบใจท่าน ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน ถ้าระลึกถึงท่านให้เห็นทั้งหลับตา ลืมตา อย่างนี้พึ่งได้มาก แต่ถ้านาน ๆ ระลึกนึกถึงทีก็พึ่งได้นาน ๆ ที

เราเกิดมาสร้างบารมี
เป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์

การมองมีอยู่ 2 ด้าน คือ
ด้านดี-ด้านชั่ว ด้านถูก-ด้านผิด ด้านประโยชน์-ด้านไม่ใช่ประโยชน์ ด้านคุณ-ด้านโทษ ด้านบุญ-ด้านบาป ด้านมืด-ด้านสว่าง มองตรงกลางมองได้ทุกด้าน ครบหมด

ยิ่งอยากยิ่งยาก ยิ่งหยุดยิ่งง่าย
มีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปเรื่อย ๆ อย่างสบาย โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น

ธรรมะเพื่อประชาชน

ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 01
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 02
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 03
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 04
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 05
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 06
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 07
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 08
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 09
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 1) หน้า 10
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 2) หน้า 01
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 2) หน้า 02
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 2) หน้า 03
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 2) หน้า 04
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 2) หน้า 05
ถอดเทปสัมภาษณ์ชีวิตคุณครูไม่ใหญ่ (ตอนที่ 2) หน้า 06
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page