ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สูตร น้ำหมักผลไม้ ป้าเช็ง จาก SuperCheng Channel

สูตรน้ำหมัก

น้ำบริสุทธิ์ไม่มีคลอรีน 5 ลิตร
น้ำตาล ทรายแดง 1 กิโลกรัม
ผลไม้ 3 กิโลกรัม (ผลไม้ ได้แก่ มะขามป้อม , ลูกยอ , บอระเพ็ด , สมอ , ลิ้นจี่ , ลำไย)
**** ภาชนะเล็ก ใหญ่ เพิ่มลดตามอัตราส่วน

ตัวอย่างวิธีหมัก
หากใช้ ถังขนาด 120 ลิตร ใส่น้ำ 60 ลิตร
น้ำตาลทรายแดง 12 กิโลกรัม
ผลไม้ 36-40 กิโลกรัม
ถ้าเป็นถัง 20 ลิตร ใส่น้ำ 10 ลิตร
น้ำตาลทรายแงด 2 กิโลกรัม
ผลไม้อย่างน้อย 6 กิโลกรัม


มหาบำบัด เป็นน้ำหมักที่ได้จากการหมักผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย ลูกสมอ / ลูกยอ / มะขามป้อม / บอระเพ็ด / ลิ้นจี่ / ลำไย
ต้องมีระยะเวลาในการหมักเกิน 10 ปีขึ้นไป จึงจะเรียกว่า "มหาบำบัด" หากอายุไม่ถึง หรือต่ำกว่า 10 ปี เรียกว่า "น้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ"


บทความที่เกี่ยวข้อง

Anti Aging Medication อายุรวัฒน์เวชศาสตร์
SuperCheng 

สูตร น้ำหมักขยะ ป้าเช็ง จาก SuperCheng Channel
สูตร น้ำหมักผลไม้ ป้าเช็ง จาก SuperCheng Channel
ผล ไม้ที่นิยมใช้หมักน้ำเอนไซม์ (สูตรป้าเช็ง)
วิธีการขยายน้ำหมักเอนไซม์

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page