ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สูตร น้ำหมักขยะ ป้าเช็ง จาก SuperCheng Channel

การหมักขยะ

น้ำบริสุทธิ์ไม่มีคลอรีน 5 ลิตร
น้ำตาล ทรายแดง 1 กิโลกรัม
ขยะไม่จำกัด ปริมาณยิ่งมากๆ ยิ่งดี

(ใช้ได้) ขยะในครัวเรือนทุกชนิด เศษผัก เปลือกผลไม้ เปลือกหอย ก้าง กระดูก ฯลฯ
(ใช้ไม่ได้) ยกเว้น พลาสติก เศษโลหะ แก้ว โฟม ฯลฯ
(ใช้ ได้) กากอาหารทุกชนิด
(ใช้ไม่ได้) ยกเว้น น้ำแกงน้ำซุป


น้ำหมักขยะ ได้จากการ "หมักเศษอาหาร" ในครัวเรือนที่ล้างสะอาด ต้องมีอายุการหมัก 4 เดือนขึ้นไป
ใช้สำหรับอุปโภค เช่น แช่มือ , แช่เท้า , ซักผ้า , ถูบ้าน เพื่อชดเพิ่มโอโซนให้กับชั้นบรรยากาศ ปลพลดภาวะโลกร้อน


บทความที่เกี่ยวข้อง

Anti Aging Medication อายุรวัฒน์เวชศาสตร์
SuperCheng 

สูตร น้ำหมักขยะ ป้าเช็ง จาก SuperCheng Channel
สูตร น้ำหมักผลไม้ ป้าเช็ง จาก SuperCheng Channel
ผล ไม้ที่นิยมใช้หมักน้ำเอนไซม์ (สูตรป้าเช็ง)
วิธีการขยายน้ำหมักเอนไซม์

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page