ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ของ สนามหลวงแผนกธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๒

คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
วิธีตรวจในสนามหลวง
วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
การให้คะแนน
แนวการตรวจกระทู้ธรรม สำหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน
กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เรื่อง ปัญหาและเฉลยข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page