ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เรียนบัญชีที่ไหนดี

เรียนบัญชีที่ไหนดี
วันนี้เรามาพูดถึงว่า เรียนบัญชีที่ไหนดี ขอตอบว่าดีทุกที่ครับ การเรียน ไม่ว่าจะสาขาไหน สถาบันไหน ขึ้นอยู่กับคนเรียนครับ แต่สถาบันอาจจะมีส่วนเรื่อง connection หลังเรียนจบ เช่น ไปสมัครงาน ที่ไหนสักแห่ง แล้ว บังเอิญ มีรุ่นพี่ที่อยู่สถาบันเดียวกัน เราก็อาจจะมี คะแนนพิศวาส ในส่วนนี้ (ไม่ได้สอนให้ไปในทางไม่ดีนะครับ แต่สังคมเราเป็นแบบนี้จริงๆ) พอๆๆ เรามาแนะนำกันดีกว่า ว่าถ้าจะเริ่มเรียนบัญชี มหาลัย เราสามารถเรียนที่มหาลัยไหนได้บ้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะ บัญชี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งเป็นวิทยาเขตดังนี้
– วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ วุฒิ บัญชีบัณฑิต
– วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
– วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วุฒิ บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์น คณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะ บัญชี
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ บัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ บัญชี
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page