ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ประเภทของศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) (Dealers)

เมื่อท่านได้ศึกษาข้อมูล และตัดสินใจเลือกประเภท และขนาดของเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ )  จาก ATTACT AIR ไปเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องหาแหล่งที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) กันได้แล้วครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) สามารถแบ่งได้ดังนี้

ร้านแอร์ใกล้บ้าน (Authorized Dealers)
หมายถึงร้านขายแอร์ทั่วไปที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีทั้งร้านที่ขายปลีกอย่างเดียว และร้านที่ขายทั้งปลีกและส่ง ซึ่งส่วนใหญ่ร้านแอร์เหล่านี้มักจะมีบริการรับซ่อมด้วย และบางร้านจะจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ควบคู่กันไปด้วย

ร้านขายเครื่องไฟฟ้าใกล้บ้าน (Appliances Shop) หมาย ถึงร้านขายเครื่องไฟฟ้าที่มีเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) วางขายอยู่ด้วย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเช่นกัน

ห้างสรรพสินค้า หรือ ซูเปอร์สโตร์ (Carrefour, Makro, Lotus, Robinson, Powerbuy, Homepro, Homework) หมายถึงแผนกจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทีมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทวางจำหน่ายรวมอยู่ด้วย

ส่วน การตัดสินใจว่าจะซื้อจากแหล่งใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อ โดยควรคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ คุณภาพการติดตั้ง และการให้บริการหลังการขายเป็นสำคัญ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องได้รับการดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอ

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page