ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

[302] การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับถ้าท่านต้องแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการ ยาวหรือสั้น ในห้องหรือนอกห้องประชุม ฯลฯ ประโยคในเว็บข้างล่างนี้ น่าจะพอนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่มากก็น้อย ขอเชิญเข้าไปดูได้เลยครับ
1) http://www.ceted.org/cet_media/talk_detail.php?id=3

2) http://southnfe.go.th/LearnSquare/courses/18/07eng1-06-chepter2.htm

3) http://www.yindii.com/english/doctor/nov/question_75.htm

4) http://www.krumanee.com/Survival%20English_new.htm#introductions

5) http://www.nb2.go.th/~praphas/english/businesscon/conver14.htm (เลื่อนลงไปจนถึง “บทที่ 2 การแนะนำตนเอง”

6) http://www.learningthai.com/family/siva.htm
7) http://www.learningthai.com/family/sanjutha.htm
8) http://www.learningthai.com/family/chatsiree.htm
9) http://www.learningthai.com/family/arinchaya.htm
10) http://www.learningthai.com/family/pongpol.htm

11) เติมคำในช่องว่าง และคอมพิวเตอร์จะแต่งประโยคแนะนำตัวให้ท่าน คลิก: A Self Introduction

12) คลิกฟังคำแนะนำตัว และตอบคำถาม: http://www.esl-lab.com/intro1/intro1.htm
แถม: การเขียนประวัติตนเอง เพื่อใช้ในการสมัครงาน หรือสมัครต่าง ๆ (Resume)
Your Resume
How to Write a Resume
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page