ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คำว่า “ดุสิตบุรี” มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ?

คำว่า “ดุสิตบุรี” มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ?                 
หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญ เพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์ ???
คำว่า “ดุสิตบุรี” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ คนไม่ชอบวัดพระธรรมกายในโลกโซเชียลนำไปตีประเด็นล้อเลียน
 แถมเหน็บแนมว่า “คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก”  ซ้ำยังค่อนขอด ว่า
 “ดุสิตบุรีเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรของชาวธรรมกาย” !!!
หากอ่านมาถึงบรรทัดนี้ ก็อยากให้ลองเปิดใจกว้างๆ ดูว่า
 เราเป็นคนหนึ่งคล้อยตามกับสิ่งที่ฟังเขาเม้าท์
 หรือเม้นท์มาแบบมั่วๆ รึเปล่า ? 
และที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เคยหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านหรือเปิดดูบ้างไหมว่าคำว่า "ดุสิตบุรี" มีจริงหรือไม่ ?
มาถึงจุดๆนี้ ก็อยากให้ลองดูในบรรทัดถัดๆ ไปว่า  
เรากำลังปล่อยให้คนในโลกโซเชียลหลอกเรา 
หรือโดนวัดพระธรรมกายหลอกกันแน่ มาดูเฉลยข้างล่าง?
ที่จริงแล้ว คำว่า
 “ดุสิตบุรี” หมายถึง “สวรรค์ชั้นที่ 4 หรือสวรรค์ชั้นดุสิต” 
ซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเหล่าว่าที่พระอัครสาวกทั้งปวง  
อีกทั้งคำว่า “ดุสิตบุรี” ยังมีปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง  
เช่น  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม 14 หน้า 42-43 ทีฆนิกาย มหาวรรค อรรถกถามหาโควินทสูตร
 ที่มีปรากฏดังนี้ 
“..แม้ในอัตภาพถัดจากอัตภาพเป็น
พระเวสสันดรนั้น   
เสด็จดำรงอยู่ใน “ดุสิตบุรี” ตลอดพระชนมายุ ก็ชื่อว่าทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก   
พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต 5 อย่างใน 
“ดุสิตบุรี” นั้น แล้วทรงจุติจาก “ดุสิตบุรี” … ”
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม 32 หน้า 247 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถาสูตรที่ 1 ดังนี้
“ .. สมัยนั้นพระโพธิสัตว์พระนามว่า วิปัสสี จุติจาก “ดุสิตบุรี” บังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี ...” 
จากตัวอย่างของคำว่า “ดุสิตบุรี” ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้ดูนี้    
ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากที่มีปรากฏอยู่หลายๆ แห่งเท่านั้น   ถ้าใครต้องการค้นหาคำนี้เพิ่มเติมด้วยตัวเองก็สามารถไปค้นคว้าในพระไตรปิฎก และอรรถกถาแปลได้
เพราะฉะนั้นคำว่า “ดุสิตบุรี” 
จึงไม่ใช่คำที่ทางวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่ใครหลายๆ คนเข้าใจ  
 แต่เป็นคำเรียก “สวรรค์ชั้นดุสิต” ที่ใช้ตามพระอรรถกถาจารย์
เพื่อให้จดจำกันง่ายๆ ก็เท่านั้น
ฉะนั้นเวลาจะด่าว่า โพสต์ เม้นท์ หรือหลงเชื่ออะไร ก็อยากให้ลองเปิดอ่าน
พระไตรปิฎกก่อน 
เพราะหากเราเอามัน คะนองปากอยากด่าวัดพระธรรมกาย เราอาจบาปหนักเพราะพลาดไปด่าว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งผลกรรมอันนี้
 ต่อไปเราจะกลายเป็นผู้ไร้ดวงปัญญา เกิดในตระกูลต่ำ 
ตกนรกหมกไหม้อย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว…
CR. ทีมวิชาการ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page