ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

กรณีธรรมกาย : คำสอนเรื่องนิพพาน

นิพพานเป็นอัตตา VS นิพพานเป็นอนัตตา

เป็นวาทกรรมยอดฮิตสำหรับการพูดคุยในวงสนทนาเรื่องคำสอนของวัดพระธรรมกายมายาวนานว่าสอนผิด ไม่ถูกต้อง ทั้งคำสอนเรื่องแก่นพระพุทธศาสนา เลยเถิดไปจนถึงเรื่องสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา ว่ามีจานบิน


ถกไปถกมา กลายเป็นว่า ไม่ว่าวัดพระธรรมกาย 
จะพูด จะสอน จะทำอะไร ก็ผิดไปเสียหมด
จนไม่ได้ไปดูคำสอนเรื่องนิพพานจากสำนักอื่นๆ
ว่ามีการพูดถึงพระพุทธเจ้า พระนิพพาน อิทธิปาฏิหาริย์ กันเป็นเรื่องปกติ


จนเสมือนประหนึ่ง หรี่ตาข้างนึง ด่าวัดพระธรรมกาย
หรือมีแค่บางสำนักเท่านั้น ที่พูดเรื่องนิพพาน เรื่องพบพระพุทธเจ้าได้ พระวิปัสสนาจารย์ต่างๆ กล่าวว่า
นิพพานไม่สูญเอย โลกนิพพานเอย นิพพานเป็นของเที่ยงเอย
คำสอนเหล่านั้น สอนว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา (สูญ หรือ ไม่สูญ) ?
วิปัสสนาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้น ท่านสอนผิดหรือไม่อย่างไร ?
ฝากคำถามถึง คนที่กล่าวหาวัดพระธรรมกายเถิดว่า
เคยศึกษาคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์สายอื่นๆหรือไม่
ท่านกล่าวถึงพระนิพพานไว้อย่างไหร่ ?


ส่วนใหญ่เป็นแต่ผู้ชำนาญสายคันธธุระใช่หรือไม่ ที่กล่าวว่านิพพานเป็นสูญ
จนลืมว่า พระพุทธเจ้า ท่านธุระในพระพุทธศาสนา
มี 2 ธุระ คือ คันธธุระ และวิปัสสนาธุระ


สุดท้ายขอฝากคำพระไว้ครับว่า “ถ้าคนใดสูญจากนิพพาน คนนั้นก็เรียกว่านิพพานสูญ
แต่คนไหนไม่สูญจากนิพพาน คนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญ ”
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
….แบบนี้ ท่านสอนผิดไหมครับ?
โปรดใช้ความเป็นกลาง โดยไม่อคติ

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page