ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คำอุทิศบุญกุศล‬

คำอุทิศบุญกุศล‬
"อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย"
"ขอผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page