ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

ป้ายกำกับ

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า(คาถาวิระทะโย)

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า(คาถาวิระทะโย)

พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อปานเรียนมาจากครูพึ่ง อายุ
๙๙ ปี ก่อนจะสวดคาถานี้ ท่านให้ตั้งนะโม ๓ จบ นมัสการสรณคมน์ พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ, ธัมมังฯ, สังฆังฯ, สมาทานศีล ๕ ปาณาฯ สุราเมระยะฯ

เมื่อจบแล้ว สวดคาถานี้เช้าเย็น ครั้งละ ๙ จบการสวดมนต์เช้าเย็นประจำัน มีผลพอ
ให้ทรงตัวได้ในความเป็นอยู่ จะถือเอาความมั่งคั่งสมบูรณ์จริงๆั ยังไม่ได้ มีผลพอ
มีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ พอไม่ขาดมือเท่านั้น

ถ้าจะเอาผลให้ถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ ตามที่คณะศิษย์หลวงพ่อปานที่ศึกษาจากท่าน
แล้วนำไปปฏิบัติ เมื่อใช้คาถาบทนี้เจริญภาวนาจนจิตเป็นสมาธ ทุกเช้า - ค่ำ มีผล
เกิดลาภสักการคล่องตัว และถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์อย่างคาดไม่ถึง

ถ้าท่านหาเวลาเจริญเป็นสมาธิอย่างแน่นอนไม่ได้ ก็ขอให้ภาวนาเวลานอน ขณะ
ภาวนาไม่ต้องนับ ภาวนาช้าๆ พอสบายใจ ถ้าภาวนาจนถึงหลับได้จะดีมาก เมื่อตื่น
นอนขณะนอนอยู่อย่างนั้นภาวนาต่อจนใจสบาย ท่านทำอย่างนี้เสมอๆ จะมีลาภมาก
รายได้สูง จิตใจจะเป็นสุขตลอดวัน

นอกจากสวดมนต์และภาวนาแล้วท่านให้ใส่บาตรทุกวัน ก่อนใส่บาตรให้ว่าคาถานี้
๑ จบ ถ้าหาโอกาสใส่บาตรไม่สะดวก ใช้เงินใส่กระป๋องหรือภาชนะ ก่อนใส่เงินว่า
คาถานี้ ๑ จบเหมือนกันกับใส่บาตร เมื่อมีจำนวนเงินมากแล้วซื้ออาหารไปถวาย
ทาน หรือนำเงินไปถวายพระเป็นค่าอาหาร มีผลเหมือนกันกับใส่บาตรทุกประการ
การนำเงินใส่แทนอาหาร ไม่จำกัดจำนวน ให้ทำตามความสะดวกของฐานะ

(คัดลอกจากหนังสือสมบัติพ่อให้)

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page