ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า(คาถาวิระทะโย)

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า(คาถาวิระทะโย)

พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อปานเรียนมาจากครูพึ่ง อายุ
๙๙ ปี ก่อนจะสวดคาถานี้ ท่านให้ตั้งนะโม ๓ จบ นมัสการสรณคมน์ พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ, ธัมมังฯ, สังฆังฯ, สมาทานศีล ๕ ปาณาฯ สุราเมระยะฯ

เมื่อจบแล้ว สวดคาถานี้เช้าเย็น ครั้งละ ๙ จบการสวดมนต์เช้าเย็นประจำัน มีผลพอ
ให้ทรงตัวได้ในความเป็นอยู่ จะถือเอาความมั่งคั่งสมบูรณ์จริงๆั ยังไม่ได้ มีผลพอ
มีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ พอไม่ขาดมือเท่านั้น

ถ้าจะเอาผลให้ถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ ตามที่คณะศิษย์หลวงพ่อปานที่ศึกษาจากท่าน
แล้วนำไปปฏิบัติ เมื่อใช้คาถาบทนี้เจริญภาวนาจนจิตเป็นสมาธ ทุกเช้า - ค่ำ มีผล
เกิดลาภสักการคล่องตัว และถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์อย่างคาดไม่ถึง

ถ้าท่านหาเวลาเจริญเป็นสมาธิอย่างแน่นอนไม่ได้ ก็ขอให้ภาวนาเวลานอน ขณะ
ภาวนาไม่ต้องนับ ภาวนาช้าๆ พอสบายใจ ถ้าภาวนาจนถึงหลับได้จะดีมาก เมื่อตื่น
นอนขณะนอนอยู่อย่างนั้นภาวนาต่อจนใจสบาย ท่านทำอย่างนี้เสมอๆ จะมีลาภมาก
รายได้สูง จิตใจจะเป็นสุขตลอดวัน

นอกจากสวดมนต์และภาวนาแล้วท่านให้ใส่บาตรทุกวัน ก่อนใส่บาตรให้ว่าคาถานี้
๑ จบ ถ้าหาโอกาสใส่บาตรไม่สะดวก ใช้เงินใส่กระป๋องหรือภาชนะ ก่อนใส่เงินว่า
คาถานี้ ๑ จบเหมือนกันกับใส่บาตร เมื่อมีจำนวนเงินมากแล้วซื้ออาหารไปถวาย
ทาน หรือนำเงินไปถวายพระเป็นค่าอาหาร มีผลเหมือนกันกับใส่บาตรทุกประการ
การนำเงินใส่แทนอาหาร ไม่จำกัดจำนวน ให้ทำตามความสะดวกของฐานะ

(คัดลอกจากหนังสือสมบัติพ่อให้)

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page