ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี

ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี
ความลับไม่มีในโลก
ธรรมะของหลวงพ่อวัดปากน้ำละเอียดลึกซึ้ง
ยายได้เจอมาแล้ว ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี เห็น
กระจ่างหมดทุกอย่าง
ฉะนั้นใครทำอะไร ก็ทำให้ดี จะปิดบังอะไรไม่ได้
เพราะความลับไม่มีในโลก
วิราคธาตุ วิราคธรรม เป็นธาตุธรรมของ
พระพุทธเจ้านิพพานเป็น สะอาดที่สุด สะอาดบริสุทธิ์มาก
สะอาดทั้งธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ สะอาดทุกกาย สะอาดทุกดวง
แยกออกสะอาดในสะอาด
ยายไปเจอมาแล้ว ใช้เวลา ๒ อาทิตย์ ทำวิชชา
หลวงพ่อใช้ให้ไป
ยายตอบปัญหาทุกอย่างได้ เอาตัวรอดได้เพราะ
วิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
คำสอนคุณยายฯ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page