ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

นักปกครองต้องระวัง2อย่าง

ทราบจากการเข้าฟังนายอำเภอ
บรรยายเมื่อ6-7ปีที่แล้วหลังกลับ
จากอบรมหลักสูตรการปกครองว่า
"วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้
บอกว่านักปกครองต้องระวัง2อย่าง
1.ให้ระวังหมวกขาวคือโต๊ะอิหม่าม
2.ให้ระวังเสือเหลืองคือพระสงฆ์
อย่าขัดแย้งเพราะพวกนี้มีมวลชน"

วิทยากรคนนั้นยังพูดต่อประมาณว่า
"ศาสนาพุทธในประเทศไทย
อย่างมากจะอยู่ได้อีกไม่เกิน50ปี"
....................................
ในกรณีของธรรมกายชัดเจนว่า
"ธรรมกายไม่ใช่เหยื่อ
แต่คือจระเข้ขวางคลอง
ไม่ให้ใครมาทำลายพุทธศาสนา"
.....................................
แต่น้อยคนที่จะเข้าใจความจริงนี้
ถึงขนาดเชื่อมั่นแบบงมงายไปว่า
ศาสนาพุทธจะมีอายุยืนยาว5พันปี
ทั้งที่คำพูดนี้เป็นเพียงคำอุปมา
มิใช่คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
ธรรมกายเปรียบเหมือนประตูเขื่อน
ซึ่งในขณะนี้กำลังเกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรงขนาดเกือบ10ริกเตอร์
ถ้าเขื่อนพังก็ลองคิดดูเองแล้วกัน
คนที่อยู่ใต้เขื่อนจะมีสภาพอย่างไร
ถ้าหากวัดพระธรรมกายล่มสลาย
ประชาชนคนไทยที่เป็นชาวพุทธ
ก็จะมีสภาพแบบนั้นไม่ต่างกันเลย
เพราะได้ทราบข้อมูลที่เขื่อถือได้นี้
จึงพยายามสื่อพยายามโพสต์บอก
"ความเป็นความตายของธรรมกาย
คือ
คือความเป็นตายของพุทธศาสนา"
ในฐานะที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
ได้รับความสุขจากคำสอนพุทธองค์
การนิ่งเฉยไม่บอกกล่าวไม่ทำอะไร
ดูศาสนาพุทธล่มสลายต่อหน้าต่อตา
มิใช่เป็นง่ายเลยที่จะวางอุเบกขา
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page