ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คนมาถวายกันขนาดนี้ แล้วจะรู้ไหมหนอว่าใครได้ทรัพย์มาด้วยวิธีอย่างไร???คนมาถวายกันขนาดนี้ แล้วจะรู้ไหมหนอว่าใครได้ทรัพย์มาด้วยวิธีอย่างไร???
การที่โยมจะศรัทธาแล้วมาถวายกันขนาดนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันหรือกี่ปี
แต่พิสูจน์กันมาเป็นเวลาหลายสิบปี
ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยศีล กาย วาจาใจ
ท่านทำงานเพื่อเผยแผ่พระศาสนา
ให้ทุกคนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงคือแนะให้ทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยการทำ ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย กิจกรรมทุกโครงการนับร้อยโครงการเป็นไปเพื่อสร้างสันติสุขสร้างความร่มเย็น ภายในใจของมนุษย์ทุกคนเพื่อจะนำมาสู่สันติภาพภายนอก สังคมและโลกใบนี้
วัดพระธรรมกายมีอายุ 46 ปี
มีศูนย์ปฏิบัติธรรมมากกว่า 160 แห่งทั่วโลก หากไม่คงทนต่อการพิสูจน์ยากที่จะเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้
อย่างได้กลัววัดพระธรรมกายว่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของใครเลย
วัดพระธรรมกาย แค่เดินตามรอยพระบรมศาสดาตรัสสอน ให้ตั้งมั่นในทาน ศีล ภาวนา ฝึกฝนอบรมตน ขัดเกลากิเลส สร้างบารมีจนกระทั่งถึงฝั่งพระนิพพานเท่านั้นเอง
จิตสดใส เมื่อใจสิ้นระแวง เหมือนดวงจันทร์ส่องแสง ในคืนวันเพ็ญ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page