ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

心 中 之 佛


心 中 之 佛 คำนี้บ่งชี้ปริศนาธรรมว่า กลางใจในกลางกายของสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ล้วนมีพุทธะด้วยกันทั้งสิ้น รวมถึงกลางใจของพระพุทธเจ้า ก็ยังมีพระพุทธเจ้าเช่นกัน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page