ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ยิ่งได้ฟังท่านสวดพระปาฏิโมกข์ยิ่งอิ่มใจ

อ่านแล้วน้ำตาคลอ...
ยิ่งได้ฟังท่านสวดพระปาฏิโมกข์ยิ่งอิ่มใจ
Copy มาจาก น้อง Tao Kung
ผม "เคย" มองว่า พระไม่ได้ทำมาหากิน มองชาวพุทธงมงาย กราบไหว้อิฐและปูน ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เรื่องสวรรค์และนรกเป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อหลอกคนให้ทำความดี กฎแห่งกรรมไม่มีจริง ตายแล้วดับศูนย์ แต่ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีพี่ชายบวชเป็นพระที่วัดพระธรรมกาย ชวนผมเข้าวัดอยู่ประมาณ 13ปี จนผมใจอ่อนและเข้าวัดในปีที่ 14 ผมเริ่มเกิดศรัทธาอย่างจริงจังและอยากพิสูจน์ด้วยตนเอง ว่าศาสนาพุทธดีจริงมัย วัดพระธรรมกายดีจริงรึเปล่า ตลอดระยะเวลาที่เคยได้บวชเรียน 2 พรรษา ก็ได้รู้ว่าศาสนาพุทธสามารถช่วยสร้างความสุขได้จริง หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริง สวรรค์และนรกมีจริงสามารถฝึกจิตไปรู้ไปเห็นได้ ภพภูมิที่ซ้อนภพภูมิอยู่มีจริงสามารถถอดจิตไปดูได้ และต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมะชโย ที่ตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีครับ ‪#‎เอาบุญมาฝากนะครับ‬ ‪#‎มาพิสูจน์พุทธศาสนา‬

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page