ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

หลวงตามหาบัว พูดถึงการ ปิดวิทยุพระพุทธศาสนา "เบียดเบียนทำลายศาสนา."

null

วันนี้ พูดถึงเรื่องวิทยุเสียงอรรถเสียงธรรมที่สอนประชาชน เพื่อธรรมจะได้เข้าสู่จิตใจของประชาชน พวกยักษ์พวกผีมันอยู่ในวงรัฐบาล ตัวแสบๆ มันอยู่ในวงการรัฐบาล สั่งการนั้นออกมา สั่งการนี้ออกมา ไอ้ตัวแสบๆ ตัวนี้มักจะสั่งการไปทางเบียดเบียนทำลายศาสนาและจะคว่ำศาสนาโดยอุบายต่างๆ ตลอดมา เช่นอย่างวิทยุนี่ มันสมบัติอะไร เป็นข้าศึกกับใคร วิทยุก็มีอยู่ทั่วโลกทั่วไป ไม่เห็นไปหักห้ามเขา วิทยุเสียงอรรถเสียงธรรมผาดโผนโจนทะยานที่ไหน พอจะทำลายสมบัติของคนทั้งประเทศให้เสียไปเพราะวิทยุเสียงธรรม เราก็เอามาพิจารณาหมดนะเหล่านี้ วิทยุเหล่านี้เป็นเสียงอรรถเสียงธรรมเข้าสู่จิตใจ จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่ว สงบจิตใจ บ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นจากเสียงอรรถเสียงธรรม แล้วไปกีดไปกันท่านั้นท่านี้ๆ อย่างนั้นอยู่ตลอด

เมื่อวานนี้เขาก็ มาบอก ที่ร้อยเอ็ดเขาก็มาบอกเรานี่แหละ ว่าทางฝ่ายทหารมาให้ย้ายให้เลิก ดูว่าอย่างนั้นละไม่ชัด แต่ว่าวิทยุนี้อยู่ที่นี่ไม่ได้มันเป็นเขตทหาร ทหารเป็นลูกของใคร ถ้าไม่ใช่ลูกของประชาชนชาวพุทธจะเป็นลูกของใคร ผู้สั่งมานั้นคือใคร เป็นใคร เราก็บอกตรงๆ อย่าย้าย เขาให้ไปหาเขาทางทหารก็อย่าไป เราบอก นี่เราจะตั้งป้อมซัดละที่นี่นะ มันทำลาย เอาละเรา เราด้วยความเป็นธรรมไม่ถอย ไม่มีถอยใคร อันนี้เป็นหัวใจของประชาชนทั้งประเทศ เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ที่เราต้านทานไว้นี้ต้านทานข้าศึกที่จะมาทำลายจิตใจของคนทั้งประเทศเสียหาย ตรงไหน นี่ละที่เราพูดเมื่อวาน สั่งขาดไปเลย เขาจะให้โยกย้ายหรือให้ทำลายอะไรๆ หยุด บอกงั้นเลย ไม่เคลื่อน ให้อยู่คงที่ เขาสั่งให้ไปหาเขาอย่าไป นี่ละที่นี่จะเอาละนะ

วงวิทยุทุกวงเกี่ยว กับเรื่องอรรถเรื่องธรรมที่จะสอนคนไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธ สอนทั่วโลกนี้มีจำนวนมากขนาดไหน นอกนั้นเราไม่เห็นมีอะไร วิทยุเสียงอรรถเสียงธรรมทำไมจึงเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกที่เขาอาศัยธรรม มาเป็นประจำ มีอย่างเหรอ มีเหตุมีผลที่ตรงไหน เราพิจารณาหมดนะเหล่านี้ ไม่ใช่พูดสุ่มสี่สุ่มห้า เราพูดด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่าง อย่างที่ว่าร้อยเอ็ด อย่าเคลื่อน อย่าโยกย้าย สั่งให้ไปหาทหารอย่าไป เราบอกเลย มีเหตุผลอะไร เอ้า ว่ากันมา ประชาชนก็เป็นคน อำนาจอันนี้มาจากไหน ป่าๆ เถื่อนๆ นี่ ไปเบียดเบียนทำลายวิทยุเสียงธรรมนี้ทุกแห่งทุกหน ตั้งแต่ตัวแสบๆ มันอยู่ในวงรัฐบาลเวลานี้ ตัวแสบๆ มันไม่ออกตัวนะ มันสั่งการสั่งงานออกมา เราสืบเข้าไปๆ ก็ไปถึงตัวนี้
วงราชการต่างๆ มันสั่งออกมาๆ ออกมาจากไหนๆ มาเกี่ยวข้องกับเรา สืบเข้าไปๆ ไปหาตัวนี้ละ ตัวแสบๆ อึ่งอ่างตัวนี้มันอยู่ในวงรัฐบาลเวลานี้ มันสั่งการสั่งงานออกมาแบบทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั้งนั้นละ เราอยากพูดอย่างนี้เลย เรื่องศาสนาไม่มีชิ้นดี ที่มันจะมาส่งเสริมนิดหน่อยไม่เคยมี มีแต่เบียดเบียนทำลายทุกแบบทุกฉบับตลอดมา เรื่อยมาอย่างนี้ เรานำมาพูดชัดๆ อย่างนี้ เพราะเราสืบทราบอยู่ตลอดเวลา เราฟัง-ฟังเอามาพิจารณาจริงๆ พิจารณาโดยเหตุโดยผล ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีต่อผู้ใด เราไม่มีอย่างนั้น

วิทยุ เสียงอรรถเสียงธรรมที่จะเข้าสู่หัวใจประชาชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอรรถ ตามธรรม เพื่อความร่มเย็นของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา เป็นความเสียหายที่ไหน และไปทำลายผู้ใดนี่ซิ แล้วมันมามีแต่เรื่องวิทยุของธรรมๆ นะ ตัวแสบๆ ตัวทำลายศาสนาเวลานี้อยู่ในวงรัฐบาล ชี้เข้าไปเลย เราสืบเข้าไปโดยลำดับ ยังไม่ระบุเท่านั้นเอง มาจากราชการหน่วยไหน สั่งมาว่าไง หน่วยนี้รับสั่งมาจากไหน สืบเข้าไปๆ ก็เข้าไปหาจุดนั้นละๆ จุดตัวแสบๆ อยู่ลึกๆ อยู่ในนั้น มันไม่แสดงตัวนะ แต่มันแสดงลวดลายออกมาอย่างนี้ละ เห็นชัดๆ อย่างนี้ ตัวแสบๆ อยู่ในวงรัฐบาลไทย ทีนี้รัฐบาลไทยทั้งรัฐบาลเลยกลายเป็นรัฐบาลเพชฌฆาต สังหารทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปในตัวแล้วเวลานี้
นี้ก็เคยพูดแล้วคราวที่แล้วนี้ เขาไม่พอใจในรัฐบาลชุดนี้ เป็นรัฐบาลเพชฌฆาต รัฐบาลอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ มากัดฉีกมากินทุกแบบทุกฉบับ บีบบังคับประชาชน เราก็เคยได้พูดแล้ว จนกระทั่งกระเทือนถึงนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกศิษย์ของวัด เป็นยังไงกันถึงไม่พิจารณาบ้าง ประชาชนเขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะรัฐบาลชุดนี้ เป็นยังไงนายกของเรา เราก็ได้พูดแล้วนี่ นายกเราคืออะไร มันเอานายกเป็นเครื่องมือ ตัวแสบๆ มันอยู่ข้างในมันบีบนายกไว้เวลานี้ พูดชัดๆ อย่างนี้แหละ ตัวนี้เองตัวบีบนายก

นายกก็มีแต่ชื่อนายกๆ มันเอานายกเป็นเครื่องมือของมันเหยียบทำลายประชาชน ตัวแสบๆ อยู่ลึกๆ อึ่งอ่างตัวนี้ อึ่งอ่างตัวแสบๆ อยู่นี้ละเวลานี้ มันทำลายทุกแบบทุกฉบับ เฉพาะอย่างยิ่งทำลายศาสนานี้สำคัญมาก เป็นหัวใจของชาวพุทธเราทั้งประเทศเลยเทียว ทำลายเอาอย่างมากทีเดียว เราอดไม่ได้จึงต้องพูด เพื่อประชาชน เพราะเราสั่งสอนประชาชน เราไม่มีชิ้นอะไรเลยที่จะติดไม้ติดมือมาสำหรับเราที่ช่วยประชาชน เราไม่มีเราไม่เอา เราปล่อยหมด เราทำประโยชน์ให้โลกสมบูรณ์เต็มที่ตามกำลังของเรา เรียกว่าเต็มกำลังความสามารถของเรา เมื่ออะไรเข้ามากีดมาขวางการทำประโยชน์แก่โลกแก่คนทั้งประเทศนี้มันก็อดไม่ ได้ ต้องพูดบ้างซิ

ทางภาคใต้ลุกเป็นไฟอยู่เวลานี้ เขากำลังจะกลืนคนทั้งประเทศมันไม่ไปดูเหรอ มันทำไมถึงมาทำลายศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องพยุงหัวใจคนทั้งประเทศให้ขึ้นสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข มันมาเบียดเบียนหาอะไร ที่ทำลายกันอยู่เฉพาะภาคใต้เวลานี้ สามจังหวัดนี้ละพิลึกพิลั่น ทำไมมันไม่ไปใช้อำนาจบาตรหลวงทางนั้น มาใช้อะไรกับประชาชนซึ่งไม่มีโทษมีกรรมอะไร มาใช้หาอะไร สิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ทางภาคใต้เวลานี้ ทำไมมันไม่ไป มันมาบีบบังคับหาอะไรอย่างนี้ เรื่องเครื่องส่งเสริมชาติต่างหากเหล่านี้ ไม่ใช่เครื่องทำลายชาติ นั้นเป็นเครื่องทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไปในตัวเสร็จ ทำไมมันไม่ไป มันบุกเข้ามาหาอะไรอย่างนี้ ถ้ามันไม่โง่เกินหมูเกินหมาไปแล้วจะเป็นใครไป ไอ้ตัวนี้โง่กว่าหมา หมามันไม่หากัดฉีกอย่างนี้นะ ตัวนี้เก่งกว่าหมามากทีเดียว ถ้ามีสองตัวขึ้นไปนี้ชาติไทย ศาสนาไทยอาจจะล่มจมก็ได้ด้วยหมาตัวนี้ละ

มันพิลึกกึกกือเหลือเกิน ตัวนี้ตัวแสบที่สุดในวงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตัวแสบอยู่ในจุดนี้เอง แล้วก็รวมเข้าไปหารัฐบาล เขาถึงตำหนิรัฐบาลซิ ว่าเป็นรัฐบาลเพชฌฆาตแล้วเวลานี้เขาว่าอย่างนั้น เราพูดเป็นเสียงธรรม คำวิพากษ์วิจารณ์อะไรๆ เข้ามาหาเราด้วยความเชื่อถือศาสนาเชื่อถือธรรม เขาไว้ใจเขาก็ส่งเข้ามาๆ เราก็เอาเงื่อนนี้ออกอธิบายตามเหตุตามผลกลไก ให้เราไปเห็นเองเราไม่ไปเห็น ถ้าหากว่าเราไปเห็นเองหน้าผากแตกเลย ฟาดหน้าผากมันเลย ไม่ต้องมาสอนแว้ๆ อย่างนี้ให้เสียน้ำลายละ เอาฝ่ามือฝ่าเดียวฟาดหน้าผากมันเลยพวกนี้ สูเป็นบ้ามาจากไหนพวกนี้ สูจึงมาเป็นรัฐบาลของคนไทยซึ่งมีสมบัติผู้ดีเต็มตัว เหอ พวกนี้น่ะ พ่อแม่สูเกิดมาจากโคตรไหนเราจะว่างั้น สูจึงมาทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้อย่างโจ่งแจ้งไม่อายอะไรบ้างหรือ ไม่อายประชาชนเหรอสูน่ะ ออกจากนั้นก็สูนี่ละซิ เข้าใจไหม

มันพิลึกนะชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เรียกว่าเราไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือ ช่วยชาติมาตลอด ไม่มีอะไรติดตัว ช่วยทั้งหมดๆ เลย สมบัติเงินทองข้าวของมีเท่าไรหมด เขาถวายมาหาเราก็สักแต่ได้ยินเขาถวาย เออ เท่านั้นละ ลงหมดออกหมดไม่มีเข้ามาหาตัวเลย เราทุ่มลงขนาดนั้น ทุ่มเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา เราอุ้มเต็มกำลังความสามารถ เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเหยียบย่ำทำลายอย่างหาเหตุหาผลไม่ได้นี้จึงไม่ได้ สำหรับเรา ปากมีเอาเลย ตั้งแต่หมามันมีปากมันยังเห่า คนมีปากไม่ให้เห่าให้หอนบ้างได้หรือ นี่ละปากพระเห่า-เห่าอย่างนี้ ฟังเอา เห่าแบบพระไม่ได้เห่าแบบหมา เห่าแบบหมากับแบบพระเข้ากันไม่ได้

อย่าง ไอ้หยองเราเดินเข้าไปครัวหามัน มันเห่าว้อกๆ เคยถูกไม้เรียวหนหนึ่ง ไอ้หยองมันโมโหจนกระทั่งป่านนี้เลยไม่หายนะกับเรา เราเดินเข้าไปในครัวมันเห็นเรามันก็เห่าเรื่อยๆ เห่าสนุกปาก มันไม่ได้คิดว่าเรามีไม้เรียวติดตัวไปซิ เห่าวกนั้นเวียนนี้ เห่าเรื่อย เห่าสนุกมันไม่รู้ซิ พอเห่ามาใกล้ๆ เอาไม้เรียวฟาดหลังนี้เผ่นเลย ตั้งแต่นั้นมาอยู่ใต้ถุนเห่า ไม่ออกมาเห่า นั่นมึงเห็นไหม ตั้งแต่นั้นมาไอ้หยองเห็นเราไม่ได้นะ เห่าเลย เราก็ขบขัน มันเห่าอยู่ในนู้นละ เป็นอย่างนั้นละปากหมามันเห่าไปอย่างนั้น แต่ปากหมาก็ไม่พ้นไม้เรียว ปากคนก็อะไรไม่รู้ละ ให้ฟังก็แล้วกัน ปากคนมันเป็นพิษนี่นะไม่เหมือนปากหมา

สิ่งที่จะเป็นภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เรามันเป็นมาอย่างนี้ ส่วนมากมันเป็นมาจากส่วนใหญ่ๆ ที่ลำบากมากอยู่นะ มากดขี่บังคับประชาชนโดยหาเหตุผลไม่ได้ ถืออำนาจป่าเถื่อนมาบีบบังคับ คนไม่ใช่คนป่าเถื่อนมันฟังได้นี่ ผิดถูกชั่วดีฟังได้ด้วยกัน ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เข้าใจทั้งนั้น คำพูดคำจาคำบังคับบัญชามาแบบไหนมันรู้นี่ ส่วนที่ควรฟังก็ฟัง ส่วนที่ปฏิบัติตามก็ปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติ บอกอย่างนี้เลย อำนาจล้นฟ้ามานี้ นี้ก็จะเอาเหนือฟ้าขึ้นใส่กันเลย เข้าใจเหรอ อำนาจล้นฟ้านี้ก็เอาเหนือฟ้าขึ้นซัดกันเลยซิ ก็หัวใจคน มันรู้จักดีจักชั่วทุกคน จะมาบีบบังคับสุ่มสี่สุ่มห้าได้เหรอ

วันนี้ ก็เป็นวันพระ ตั้งใจภาวนานะพวกมาอยู่ในวัดในวานี่ อยู่ในวัดนอกวัด วันนี้เป็นวันพระให้ถือเป็นวันสำคัญของจิตใจของชาวพุทธเรา ให้ภาวนาๆ ให้มีความสงบเย็นใจ ที่โลกมันดีดดิ้นนี้คือกิเลส มันผลักดันออกไปให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกเรื่อย ถ้ามีธรรมเป็นน้ำดับไฟเข้าไปจะสงบ จะไม่แสดงมากนักทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อย ยิ่งส่วนใหญ่มีอรรถมีธรรมด้วยแล้วประเทศไทยเราจะร่มเย็นมากทีเดียว แต่นี่มันมีแต่ยักษ์แต่ผีซิมาครองบ้านครองเมือง เอายักษ์เอาผีมาครองบ้านครองเมืองเดือดร้อนวุ่นวายกันทั่วประเทศ ปล่อยตัวไหนเข้าไปในวงรัฐบาล ก็เหมือนปล่อยหมาเข้าถาน ตัวไหนได้เข้าแล้วไม่ยอมออกนะ

เคยเห็นไหมปล่อยหมาเข้าถาน ตัวไหนมันวิ่งออกมาไม่มี เข้าไปแล้วไม่ออก จับหางดึงออกมานี่หางขาดมันยังไม่ยอมออกหมาเข้าถาน อันนี้พวกเปรตพวกผีเข้าวงรัฐบาล เข้าวงรัฐบาลก็เหมือนถานนั่นแหละ ได้เข้าวงรัฐบาลแล้วเหมือนปล่อยหมาเข้าถาน ลากขามันออก ขาขาดมันยังไม่ยอมออก ยังบืนเข้าไปๆ อยากร่ำอยากรวยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมด อยู่ในส้วมในถานนั้นหมด ส้วมถานเป็นที่ผลิตความชั่วช้าลามกให้พวกนี้ เพราะถานเป็นของชั่วช้าลามก พวกนี้เข้าไปในนั้นแล้วท้องป่องยังไม่ยอมออกนะ มันน่าทุเรศจริงๆ วงรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา เป็นอย่างนั้นละ หาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้ เราจึงทุเรศนะ

ครั้นเวลาอยากเป็นนายก รัฐมนตรี อยากเป็นผู้ใหญ่นี้ โห ประกาศลั่นจนประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดิน ให้ไปหย่อนบัตรให้ หย่อนบัตรพอเป็นนายกฯขึ้นมาแล้วเป็นยักษ์ขึ้นมาพร้อมกัน กินทุกแบบทุกฉบับ กินทุกแง่ทุกมุมอยู่ในวงส้วม ถานใหญ่คือรัฐบาลนั้น กินด้วยกันหมด คนนี้กินแง่นี้ คนนี้กินแง่นั้น แบ่งสันปันส่วนในวงของตัวเอง วงศ์ญาติของตัวเอง เป็นพรรคเป็นพวกไป กินกันไปเรื่อยๆ ยังแต่ภาคเท่านั้น ถ้าภาคเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วโลกนี้กระเทือนมากนะ คำว่าภาคมันเป็นชาตินี่นะ มันอยู่ในพรรคในพวกนี้ก่อน กินกันอยู่นี้แหละ เดือดร้อนวุ่นวายมากประชาชน นี่ละธรรมกระจายเข้าไปอย่างนี้ละ เอ้า ผิดถูกดีชั่วมีหรือไม่มีที่ว่าอย่างนี้น่ะ มันมีเต็มในวงรัฐบาลนะนั่น ที่อื่นเขาก็มีแต่ไม่ใช่ที่บงการให้ฉิบหายวายปวงเหมือนวงรัฐบาล วงนี้เอาให้ฉิบหายวายปวงก็ได้ ให้เจริญรุ่งเรืองก็ได้ เราจึงเข้าไปตรงนี้ละ เอาละวันนี้เทศน์เพียงเท่านั้น

ผู้กำกับ อันนี้เป็นรายชื่อสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน มีดังต่อไปนี้นะครับ
๑ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ๒ ที่สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร ๓ จังหวัดลพบุรี ๔ นครราชสีมา ๕ ขอนแก่น ๖ สกลนคร ๗ อุบลราชธานี ๘ บุรีรัมย์ ๙ สุรินทร์ ๑๐ ร้อยเอ็ด ๑๑ ศรีสะเกษ ๑๒ ระยอง ๑๓ เพชรบุรี ๑๔ พังงา ๑๕ สงขลา ๑๖ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๗ น่าน ๑๘ เชียงใหม่ ในอำเภอเมือง ๑๙ เชียงใหม่ ที่อำเภอแม่อาย ๒๐ พะเยา ๒๑ พิษณุโลก ๒๒ ลำปาง อันนี้กระจายเสียงเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๔๘
ต่อไปนี้เพิ่มเติ่มอีก ๗ สถานี มีดังต่อไปนี้

๑ จันทบุรี ๒ ลพบุรี ๓ ชลบุรี ๔ เชียงราย ๕ อุดรธานี อำเภอวังสามหมอ ๖ พัทลุง ๗ นราธิวาส รวมทั้งหมด ๒๙ สถานีครับ
หลวงตา ๒๙ สถานีที่ออกจากนี้ ทั่วประเทศละเดี๋ยวนี้ กำลังกระจายออกทุกภาค เวลานี้ออกทุกภาคแล้วเดี๋ยวนี้ ก็มีเท่านั้นละ ให้พร
"เบียดเบียนทำลายศาสนา."
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page