ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

#หลุด คำสั่ง ห้าม อบต ทั่วประเทศ ช่วยเหลือวัด แต่ทำไมสนับสนุนสร้างมัสยิดได้?
 น่าสงสัยว่า วันนี้ ไทยเรายังเป็นเมืองพุทธ อยู่หรือไม่ ทำไม รัฐ จึงออกคำสั่ง กดขี่ ชาวพุทธได้แบบนี้ โดยที่ จ่ายงบสนับสนุน อีก ศาสนาหนึ่งอย่างมากมาย ออกหน้าออกตา ?
มีกรณีการออกคำสั่ง และการดำเนินการของรัฐที่ ดูจ้องโจมตี คณะสงฆ์ พระสงฆ์ ในหลายกรณี ตั้งแต่
1. พยายามเอาผิด สมเด็จพระมหารัฐมังคลาจารย์ ในกรณี รถโบราณ ในพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นของส่วนกลาง ไม่เห็นว่าจะมีเจตนา เอามาใช้สอยเป็นการส่วนตัว และ แม้จะเอามาใช้สอย ก็ใช้งานไม่ได้ เพราะเป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์ด้วยซ้ำ
2 กรณี ขับไล่ พระป่า ออกจาก สำนักสงฆ์เล็กๆในป่าทั่วประเทศ ทั้งๆที่ท่าน ช่วยดูแล รักษาป่า ช่วยปลูกป่า ท่านเป็นพระป่า ท่านรักป่า มากกว่าพวกนายทุนลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างเทียบกันไม่ได้ แต่ก็ไปไล่ท่านออกจากป่า แต่กลับ อนุญาติการก่อสร้างมัสยิดกลางขนาดใหญ่ โดยมุสลิม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใน จังหวัดภูเก็ตได้
3 กรณีปิด วิทยุ พระพุทธศานาแห่งชาติ ของ หลวงตาพระมหาบัว
     จากกรณีทั้งหมดนี้ พอจะสรุปได้ว่า นอกจาก คสช ไม่ส่งเสริม พระพุทธศาสนา แล้ว ยังทำการเหยียบย่ำ พระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายธรรมยุติ และ มหานิกาย เรียกว่า พระภิกษุสงฆ์เดือดร้อน แทบจะทั้งแผ่นดิน อาจจะมียกเว้น ก็แค่ วัดแถวๆนครปฐม อยู่วัดเดียวเท่านั้น ท่านผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรกับกรณีเหล่านี้ครับ คอมเม้นทต์ใต้บทความนี้คุยกันได้นะครับ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page