ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อดีตรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ชี้คดีเบนซ์สมเด็จช่วง ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

นายสมชัย อภิวัฒนพร อดีตรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ชี้คดีเบนซ์สมเด็จช่วง ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะไม่มีส่วนนำรถเข้ามา ไม่ได้เป็นผู้รับซื้อ และไม่ได้เลี่ยงภาษีศุลกากร เป็นเพียงผู้รับบริจาครถโบราณเพื่อให้พุทธสานิกชนได้ชมเท่านั้น
รถยนต์จดประกอบเริ่มประมาณปี 52-54 อนุญาตให้นำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นคัน
เสียภาษีสรรพสามิตแล้วขอจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรรับรอง
ผู้ประกอบการหัวหมอ เลยแยกนำเข้า ต่างวันเวลา แล้วเสียภาษีนำเข้าเป็นชิ้นส่วน
นำชิ้นส่วนไปประกอบเป็นคัน
อัตราภาษีมันต่างกัน
ถ้านำเข้าทั้งคันภาษี ประมาณร้อยละ80
ถ้าแยกเป็นช้นส่วนอะไหล่ ร้อยละ20-60แล้วสำแดงราคาต่ำคือ ต่ำทั้งอัตราและราคานำเข้า
อธิบดีศุลกากรมีอำนาจเรียกเก็บภาษีได้ ถ้าเห็นว่าผู้นำเข้ามีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรต้องเรียกจากผู้นำเข้าตาม ม.27 แห่ง พรบ.ศุลกากร
ส่วนผู้ครอบครอง กฎหมายได้บัญญัติไว้ ตาม ม.27ทวิแห่ง พรบ ศุลกากร
กำหนดว่า ของที่ผู้ซื้อหรือรับไว้ว่า "ซึ่งของอันตนรู้อยู่ว่าเป็นของที่นำเข้าโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร"
จะเห็นว่ามาตรานี้มีองประกอบ2ข้อ คือ
1.ของนั้นต้องเป็นของหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
2.ผู้ซื้อหรือผู้รับไว้ ต้องรู้ ว่าเป็นของนำเข้าหลีกเลี่ยงภาษี
ประเด็นสำคัญที่จะกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คือต้องพิสูจน์ เจตนา ว่าผู้ซื้อผู้รับ รู้หรือไม่รู้
จะเห็นว่ากรณี ของสมเด็จ ช่วง ไม่เข้าองค์ประกอบ ตาม ม.27ทวิแห่ง พรบ.ศุลกากร
ผู้นำเข้าได้ปฎิบัติตามหลักเกณท์ของศุลการ เสียภาษีชิ้นส่วนอะไหล่ถูกต้อ(เรียกว่าในขณะนำเข้าถูกต้อง)จากนั้นไปประกอบ เป็นคันเสียภาษีสรรพสามิตซึ่งตามปกติผู้ซื้อจะเห็นรถ ที่ประกอบเป็นคันแล้วผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบรถจะนำเอกสารมาให้เซ็นเพื่อเสีย ภาษีสรรพสามิต ผู้ซื้อก็เซ็นไปตามวิธีการเพื่อให้สรรพาสามิตประเมินราคาเรียกเก็บภาษีเจ้า หน้าที่สรรพสามิตก็จะมีราคารถรุ่นนั้นรุ่นนี้ราคาประเมินเท่าไรแล้วไปยื่น ชำระภาษีไม่ปรากฎหลักฐานยืนยันว่า
สมเด็จช่วง ได้ทราบเรื่อง รู้เห็นในกระบวนการรถยนต์คันดังกล่าก็มีผู้นำมาถวาย จดทะเบียนใช้ชื่อทาน จอดเป็นรถโบราญให้พุทธสานิกชนชม ไม่ได้ไปขับหรือใช้บนท้องถนน
ผมเสนอทางเลือกให้เจ้าพนักงานดำเนินการ
1ยึดรถ ตาม ม.16,17แห่ง พรบ.ศุลกากร
2อาศัย ม.6แห่ง พรก.พิกัดอัตราศุลกากร ในฐานะของครบชุดจากผู้นำเข้า(แต่ต้องคืน อากรตอนนำเข้า
และภาษีสรรพสามิต)
3.ไมสามารถดำเนินคดี ตาม ม.27ทวิแห่ง พรบ.ศุลกากร กับผู้ครอบครอง
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page