ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

วัดพุทธฟายาซเทปา-เซอร์ซอนดาโย อุซเบกิสถาน

สถูปที่มีรูปทรงคล้ายมหาธรรมกายเจดีย์
The Buddhist legacy of Termez
วัดพุทธฟายาซเทปา-เซอร์ซอนดาโย อุซเบกิสถาน
ซากของวัดพุทธขนาดใหญ่ในเมืองโบราณเทอร์เมซ
วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ประกอบไปด้วย ซากเจดีย์, รูปปั้นพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมาก แสดงถึงคน ในการแต่งกายแบบคูชาน
วัดนี้ถูกปล้นในคริสต์ศตวรรษที่ 5

ที่ป้อม คารา-เทเป มีวัดพุทธโคราเทปา-เซอร์ซอนดาร์โย
เป็นซากของถ้ำวัดพุทธสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 2 - 4 และซากของอาคารจะประดับด้วยภาพวาด
ที่น่าสนใจคือบนฝาผนังมีข้อความที่จารึกโดยผู้เข้าชมที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน

การเสื่อมของวัดเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 - 5 เมื่อมันก็ค่อย ๆ กลายเป็นป่าช้า
แปลเป็นไทยโดย...นกยักษ์ รักในหลวง

Fayaz-Tepe Buddhist Monastery (Fayaztepa) - Surxondaryo. Remains of large Buddhist monastery in the ancient city of Termez. This monastery was built in the 1st century AD and the site contains remains of stupa, statues of Buddha and numerous murals showing people in Kushan dress. Monastery was looted in the 5th century AD.
Kara-Tepe Buddhist Monastery (Qoratepa) - Surxondaryo. Remains of Buddhist cave monastery from the 2nd - 4th centuries AD. Remains of buildings are adorned with paintings, there are interesting inscriptions on the walls left by visitors of different cultural background. Decline of monastery started in the 4th - 5th century, when it was gradually turned into a necropolis.
ขอบคุณคลิปจาก https://www.youtube.com/watch…
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page