ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

วัดพระธรรมกายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทำความดีมาตลอดกว่า 50 ปี ด้วยใจบริสุทธิ์

กรณีมีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอส ไอ) ออกหมายเรียกพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วม กันรับของโจร วัดพระธรรมกายขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) และปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
ตัวตนพระเทพญาณมหามุนี
พระ เทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปัจจุบันอายุ 72 ปี ท่านเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อปี 2506 ขณะเรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยได้ไปปฏิบัติสมาธิภาวนากับคุณยาย อาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงศิษย์เอกของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ
            เมื่อจบสวนกุหลาบก็ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมาก ไปปฏิบัติกับคุณยายอาจารย์ทุก วัน ไม่เว้นเลยแม้แต่วันสอบไล่ปลายภาค
            เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี2512 จึงได้ตัดสินใจอุปสมบทตลอดชีวิต เมื่อบวชได้เพียง 1 พรรษา คุณหญิงประหยัดแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 196 ไร่ ที่ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลวงพ่อธัมมชโยจึงได้นำหมู่คณะเริ่มบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่วัน มาฆบูชาปี 2513 
            วัดได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ  มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญคราวละหลายหมื่นคนจนพื้นที่ไม่พอรองรับ ญาติโยมจึงได้รวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มขยายมาเป็น 2,500 ไร่ ในปัจจุบัน
หลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของพระเทพญาณมหามุนี
คน เราจะพูดอย่างไรก็ได้  ทั้งทางดีทางร้าย  “สิ่งที่เชื่อถือได้มากกว่าคำพูด คือการกระทำ” โดยเฉพาะการกระทำที่ทำมาตลอดชีวิตกว่า 50 ปี
เราสามารถ สรุปได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือพระเทพญาณมหามุนีเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อ พระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล แล้วแต่จริตความชอบของแต่ละคน แต่ไม่อาจกล่าวหาว่าท่านมีเจตนาไม่สุจริตเพราะผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริต ทำเพื่อหวังลาภสักการะ จะไม่ทำอย่างที่ท่านทำ และก็ทำไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็น
- การสร้างศาสนสถานรองรับชาวพุทธได้ 1 ล้านคน เป็นงานใหญ่ที่ต้องทำด้วยชีวิต เจดีย์ วิหาร  ศาลา ศาสนสถานมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทที่สร้างขึ้นมาก็จะเป็นสมบัติของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว 
- การสร้างพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนากว่า 4,000 รูป / คนญาติโยมผู้มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนานับล้านคน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ศีล รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วม” คนที่อยู่ด้วยกันเป็นสิบๆปีใครนิสัยเป็นอย่างไรก็จะรู้กันหมด ถ้าท่านไม่ดีจริงจะไม่มีทางสร้างพระเณรอุบาสก อุบาสิกา ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาได้เช่นนี้  ชีวิตของใครใครก็รัก จะสละชีวิตของตนได้ต้องชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นดีจริง มีคุณค่าจริงเท่านั้น
เราไม่สามารถกล่าวหาผู้ทำความดีตลอดชีวิตว่าแกล้งทำได้เพราะเมื่อทำตลอดชีวิตมันคือเรื่องจริง
อุทิศตนช่วยเหลือสังคมมาตลอด
พระเทพญาณมหามุนีได้บริจาคเพื่อสาธารณกุศลรวมมูลค่านับหมื่นล้านบาทอาทิ
-         ทอดผ้าป่าถวายคณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้เป็นประจำทุกเดือนมา12 ปีแล้ว
-         ตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นประจำทุกเดือนกว่า 30,000 กองทุน
-         สนับ สนุนอัฐบริขารและภัตตาหารแก่โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้งเพื่อแก้ปัญหาวัดร้างและโครงการบรรพชาสามเณร 1 ล้านรูปเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมแก่เยาวชนของชาติ
-         ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่น น้ำท่วม พายุ                         สึนามิ
ขอความเป็นธรรม
พระ เทพญาณมหามุนีได้พิสูจน์ตนเองด้วยการทำความดีอย่างยิ่งยวดมาตลอดชีวิต  จนอายุ 72 ปีแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่ในช่วงท้ายของชีวิต การกล่าวหาท่านว่าสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรเป็นการกล่าวหาที่ปราศจากมูล ความจริงโดยสิ้นเชิง ท่านจะทำอย่างนั้นไปทำไมเมื่อตลอดทั้งชีวิตท่านมีแต่ อุทิศให้กับพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติมีผลงานทั้งศาสนสถานและศาสนบุคคล มากมาย เป็นหลักฐานประจักษ์ชัดแจ้ง
จึงขอวิงวอนทางราชการและสังคมได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วย


                                                                       พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
                                         ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
                                                                           1 เมษายน 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :  โทรศัพท์ 02-831-17210 ถึง 3, 081-808-4303 และ 080-557-1588

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page