ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

THE LAWS OF SUCCESS : 17 สัจธรรมแห่งความสำเร็จ


กฏทั้ง 17 ข้อมีดังนี้ครับ
Law1: การมีเป้าหมายหลักที่แน่นอน (A Definite Chief Aim)
Law2: กลุ่มร่วมจิต (The Master Mind)
Law3: ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)
Law4: นิสัยของการเป็นคนอดออมและลงทุน (The Habit of Saving and Investing)
Law5: ความคิดริเริ่มและความเป็นผู้นำ (Initiative and Leadership)
Law6: พลังแห่งจินตนาการ (Imagination)
Law7: ความกระตือรือล้น (Enthusiasm)
Law8: การควบคุมตัวเอง (Self-Control)
Law9: นิสัยการทำงานเกินเงินที่ได้รับ (Habit of Doing More Than Paid For)
Law10: บุคลิกภาพที่เป็นทีชื่นชอบ (A Pleasing Personality)
Law11: คิดอย่างเที่ยงตรง (Accurate Thinking)
Law12: พลังแห่งการตั้งสมาธิ (Power of Concentration)
Law13: ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม (Co-Operation)
Law14: เอากำไรจากความล้มเหลว (Profiting form Failure)
Law15: ใจกว้าง สร้างสำเร็จ (Tolerance)
Law16: กฏทอง จงปฏิบัติกับคนอื่น แบบเดียวกับที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติกับเรา (The Golden Rule)
Law17: พลังแห่งกฏจักรวาล (Cosmic Habit Force)

สุดท้ายผมขอยกคำของว่า
“It’s a shame that each new generation must find the way to success by trial and error when the principles are really clear-cut.”
"มันเป็นความอัปยศ ที่คนรุ่นใหม่จะต้องค้นหาวิธีการที่จะประสบความสำเร็จโดยการลองผิดลองถูก ทั้งที่หลักการแห่งความสำเร็จนั้นมีบอกไว้อย่างชัดเจน"
“แอนดรู คาร์เนกี Andrew Carnegie” มหาเศรษฐีอันดับ1 ของอเมริกา ที่เป็นผู้ริเริ่มเปิดทางให้นโปเลียน ฮิลล์ เขียนหนังสือเล่มนี้
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page