ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

นำนั่งสมาธิประกอบดนตรี โดย พอจ.สายชล ธัมมาวุโธ

นำนั่งสมาธิประกอบดนตรี โดย พอจ.สายชล ธัมมาวุโธ

การนั่งสมาธิเป็นวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุด และยังเป็นทำให้ใจของเรามีกำลังใจ ที่จะสามารถ นำไปใช้กับการเรียนและการทำงาน รวมกระทั่งเป็นพื้นฐานที่จะฝึกจิตของเราให้ยิ่งๆๆขึ้นไป

https://www.youtube.com/watch?v=DkBVMr_MMg8

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page