ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน

รูปภาพ

“มหาปรินิพพานสถูป” และ “มหาปรินิพพานวิหาร”

รูปภาพ

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
ภายในมหาปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน


• มหาปรินิพพานสถูป และมหาปรินิพพานวิหาร
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44811

รูปภาพ

มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา
สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
คนท้องถิ่นเรียกว่า “รามภาร์-กา-ดีลา” หรือ รัมภาร์สถูป


• มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48470

• พระมหากัสสปะ ประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42337

• รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอัฏฐมีบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45500
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page