ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

แผนมุสลิมยึดประเทศไทย รีบอ่านก่อนโดนลบ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย กำลังถูกผลักไสให้เดินทางเข้าสู่ความเสื่อมสูญ .?  ด้วยแผนการของมุสลิม

1. ในปี 2521 ดร.บุญสม มาร์ติน รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้ตัดวิชาพระพุทธศาสนา และ วิชาศีลธรรมกับหน้าที่พลเมือง ออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

2. ปี 2524 รัฐบาลเปรมฯ ออก พ.ร.บ.อิสลาม ในปี 2525 ออกกฎหมายเพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองมุสลิมทั่วประเทศ

3. ปี 2532 รัฐบาลชาติชายฯ ขยายผลกฎหมายอิสลามอีกหลายมาตรา ทั้งให้ตัดวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

4. ปี 2536 แต่งตั้งให้ผู้นำศาสนาอิสลาม นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการออก กฎหมายใหม่ กำหนดให้คนไทยไม่ต้องแจ้งการนับถือศาสนาในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมทั้ง เชิญชวนข้าราชการมุสลิม เปลี่ยนชื่อ-สกุลให้เป็นไทย เวลาแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเพ่งเล็งของชาวไทยพุทธ

5. ปี 2537-2539 นายอานันท์ฯ ต่อต้าน.. “บัญญัติให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ว่าเลือดจะนองท้องช้าง” ทั้งที่มีคนลงชื่อสนับสนุน 2 ล้าน 3 แสนคน??

6. ปี 2540 นายวัน มูฮะหมัดฯ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น สั่งกำจัดพระพุทธรูปออกจากห้องประชุมกระทรวงฯ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อิสลาม อีกหลายมาตรา เช่น จุฬาราชมนตรีมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีไทย

7. ปี 2542 ประเทศไทยมีประธานกรรมาธิการศาสนาฯ ชื่อ เด่น โต๊ะมีนา เข้ามาเพื่อออกกฎหมาย “ล้วงย่ามพระ” และ “ฆราวาสปกครองพระ” ในรัฐบาลชวน

8. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา ที่คนไทยหลงดีใจว่า ลูกหลานจะฉลาดขึ้นนั้นเกิดจากน้ำมือของคริสต์-อิสลามร่วมมือกันเขียนขึ้นมา ประธาน คือ ดร. กีรติฯ (คาทอลิค) รองประธาน คือ ดร. เกษมฯ (อิสลาม) เจตนาที่แท้จริง คือ กำจัดพุทธศาสนทายาทออกไป เนื่องจากเด็กจบ ป. 6 มีโอกาสบวชยาวมากกว่าเด็กจบ ม. 3 ผ.อ.ทุกโรงเรียน ให้ความร่วมมือดี เพราะได้ประโยชน์จากตำแหน่งและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตามสึกสามเณรมาเข้าโรงเรียน สามเณรจึงหายไปกว่า 90%

9. ปี 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลาม เกิดขึ้นด้วยเงินงบประมาณกว่า 1000 ล้านบาท การดำเนินงานขาดทุนทุกปี จนในที่สุด ต้องยุบเลิกธนาคารชาริอะห์ ของธนาคารกรุงไทย ที่มีกำไร เพราะธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างใกล้ชิด และ ใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก เพื่อมาควบรวมกับธนาคารอิสลามเหลือเพียงธนาคารอิสลามฯเพียงแห่งเดียวใน ปัจจุบัน

10. “Time” หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลก เปิดโปงแผน Dream State ที่อิสลามหวังยึดครองประเทศไทย โดยรุกทางการเมืองจากภาคใต้ ขยายผลให้มีการเลือกพรรคของตนใน กทม. และภาคตะวันออก โดยสนับสนุนการเงินผ่านธนาคารอิสลาม

11. เมื่อ 3 ม.ค. 2547 การ ปล้นอาวุธจากกองทัพได้เกิดขึ้น ขบวนการล่าหัวชาวพุทธเกิดตามมาอย่างถี่ยิบ ทั้งครู ตำรวจ ทหาร ประชาชน แม้แต่พระสงฆ์สามเณร ถูกฆ่าตายรายวันอย่างทารุณ รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่ไม่ช่วยส่งเสริมผู้ก่อการร้าย หรือ ไม่ช่วยก่อความไม่สงบ ก็จะถูกฆ่าตายไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย มี การก่อวินาศกรรมทุกพื้นที่ ทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านชาวพุทธถูกเผาเป็นว่าเล่น  และได้ปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ และฟื้น ศอ.บต. 2

12. ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พล เอกสนธิฯ ซึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่ง ปฏิวัติยึดอำนาจ ได้ทำการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นมุสลิมจำนวน 39 จังหวัด และแต่งตั้งกรรมาธิการศาสนา 11 คน เป็นคนมุสลิม 8 คน จากกรรมาธิการทั้งหมด 11 คน

13. การขยายมัสยิสไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ที่ต้องทำให้เสร็จภายในปี 2557 ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าเร็วเกินคาดมีผู้ให้ความร่วมมือมากขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งกลุ่มเสื้อแดง - เหลือง - น้ำเงิน ก็ถือโอกาสเพื่อได้แนวร่วม
มี พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์มาตรา 29 ให้อำนาจนายอำเภอจับพระสึกได้อีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากมีนายอำเภอมุสลิมนับร้อย พร้อมใช้อำนาจนี้แล้ว

14. กฎหมายอิสลามอีกหลายๆ ฉบับ ตบเท้าทยอยกันออกมาอย่างรวดเร็ว เช่น
- พ.ร.บ.บริหารองค์กรอิสลาม
- พ.ร.บ. กิจการฮัจย์
- พ.ร.บ. อาหารฮาลาล พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร ที่ขยายผลมาจาก ศอ.บต. 2 รวม 5 จังหวัด ภายใต้นโยบายการปกครอง  
  พิเศษตามระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islam Micro Credit)
- พ.ร.บ.ครอบครัวและมรดกระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาซูรอ
- พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลชารีอะห์ ซึ่งใช้บังคับคนไทยทุกคนที่เกิดคดีความกับมุสลิมนับเป็นการกระทำที่เตรียมยก ระดับไทย     ขึ้นเป็นประเทศอิสลาม ถึงกับมีการตั้งชื่อประเทศ “สยามมุสลิม” ที่พร้อมประกาศใช้ในอนาคต ฯลฯ15. เม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาท โอนผ่านธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ซื้อที่ดินนับล้านๆ ไร่ ในทุกภูมิภาคของไทย หลายพื้นที่กำลังเร่งรีบปลูกยางพาราและข้าวบทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรื่องที่ 892 กระบวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทย จน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผ.อ.ดีเอสไอ ตรวจสอบพบและแถลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2552 ถึงกับถูกย้ายทันที16. จัดตั้งพรรคการเมืองอิสลาม มีกรรมการบริหารพรรคชาวพุทธร่วมด้วย โดยมุ่งกลืนชาติไทยอย่างเลือดเย็น เพียงเห็นแก่เม็ดเงินที่โอนผ่านธนาคารอิสลามจำนวนมาก เช่น เดียวกับบางพรรค รับเงินไป แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท??17. มีการอพยพมุสลิมจากอาเจะ-อินโดนีเซีย จำนวนนับล้านคน กระจายเข้าไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อทำตามแผนการ พ.ร.บ. การเงินชุมชนอิสลาม ที่มุสลิมเท่านั้นมีอำนาจบริหารจัดการ โดยคนไทยอาจเป็นสมาชิกได้ ภายใต้กฎกติกาของเขา ซึ่งอาจต้อง เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป เราจึงเห็นมัสยิตผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ในทุกจังหวัด ด้วยเงินงบประมาณของชาวพุทธ ดังที่นายดำรง พุฒตาล นำมาแถลงในรายการโทรทัศน์18. หลายจังหวัดที่มีผู้ว่า-นายอำเภอมุสลิม ให้ชาวมุสลิมเช่าวัดร้างนับแสนไร่ เพื่อปลูกยาง พาราหรือสร้างมัสยิดได้ 30 ปี เพื่อรอยึดหรือบีบซื้อถูกๆ แบบที่เคยทำได้มาแล้ว                                             สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ที่จังหวัดจำนวนมัสยิดที่จังหวัดจำนวนมัสยิดที่จังหวัดจำนวนมัสยิด
1.กระบี่18825.บุรีรัมย์249.เลย1
2.กรุงเทพมหานคร17526.ปทุมธานี3050.ศรีสะเกษ1
3.กาญจนบุรี627.ประจวบคีรีขันธ์1051.สกลนคร1
4.กำแพงเพชร128.ปราจีนบุรี252.สงขลา378
5.กาฬสินธุ์229.ปัตตานี67553.สตูล223
6.ขอนแก่น630.พระนครศรีอยุธยา5954.มุทรปราการ    13
7.จันทบุรี131.พะเยา155.สมุทรสงคราม1
8.ฉะเชิงเทรา6632.พังงา10356.สระบุรี4
9.ชลบุรี3033.พัทลุง9557.สิงห์บุรี1
10.ชัยนาท134.พิจิตร158.สุพรรณบุรี1
11.ชัยภูมิ335.พิษณุโลก159.สุราษฎร์ธานี46
12.ชุมพร636.เพชรบุรี1460.สุรินทร์1
13.เชียงราย737.เพชรบูรณ์361.หนองคาย1
14.เชียงใหม่1338.แพร่162.หนองบัวลำภู2
15.ตรัง14039.ภูเก็ต5063.อ่างทอง3
16.ตราด1340.แม่ฮ่องสอน364.อุดรธานี2
17.ตาก441.ยะลา47065.อุตรดิตถ์1
18.นครนายก2442.ร้อยเอ็ด166.อุบลราชธานี1
19.นครปฐม143.ระนอง3267.มหาสารคาม1
20.นครราชสีมา244.ระยอง968.อุทัยธานี2
21.นครศรีธรรมราช12045.ราชบุรี3   
22.นครสวรรค์546.ลพบุรี4   
23.นนทบุรี1947.ลำปาง2   
24.นราธิวาส63348.ลำพูน1   
           (รวม)                         1,466              (รวม)                         1,572              (รวม)                       684    
                                           รวมทั้งสิ้น                                                                                                            3,722  
ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   จาก ข้อมูล นับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆ แผนมุสลิมยึดครองประเทศ หากวันนี้พวกเราชาวไทยพุทธ ยังคงหนิ่งดูดาย ไม่พาตัวเองและเชิญชวนคนที่คุณรักเข้าวัด ไปดูแลวัดใกล้บ้านหรือวัดที่คุณรัก อีกหน่อยวัดก็จะกลายเป็นวัดร้าง มีมัสยิด เกิดขึ้นมาแทนวัดในทุกจังหวัด ในฐานะพวกเราชาวพุทธ อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในยุคของเราเลย รู้สึกมันเสียชาติเกิด พระพุทธศานา จะต้องเจริญรุ่งเรือง มั่นคงยิ่งๆขึ้นไปในยุคที่เรามาเกิด จะต้องอยู่คู่คนไทยตลอดอนัตกาล
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page