ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

มีบางคนคิดว่า ที่พระมาวัดพระธรรมกายเยอะ ๆ เพราะเราไปจ้างท่านมา?

มีบางคนคิดว่า ที่พระมาวัดพระธรรมกายเยอะ ๆ เพราะเราไปจ้างท่านมา?

คุณครูไม่ใหญ่:
โปรดรับทราบว่า พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ๓ หมื่นกว่าวัด ไม่ใช่ว่าท่านมาวัดเรา เพราะอยากได้เครื่องไทยธรรม อย่าไปคิดตื้น ๆ ต่ำ ๆ อย่างนั้น  ท่านมีเหลือเฟือ
ท่านบวชแล้ว ท่านก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว หวังทำพระนิพพานให้แจ้งเท่านั้น แต่ท่านเห็นแก่การคณะสงฆ์ เห็นว่าในคราวนี้ ถึงคราวที่ทุกวัดจะต้องรวมกัน เพื่อความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นของพระพุทธศาสนา เพราะว่าในยามนี้ หรือที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาถูกโจมตีขึ้นหน้าหนึ่งอยู่เรื่อย ๆ
ท่านมาเพื่อที่จะมาทำความคุ้นเคยกัน รู้จักกัน แล้วก็จะได้ร่วมงานกัน ช่วยกันแก้ปัญหา ปัญหาบางอย่างแก้ตามลำพังได้ แต่ปัญหาใหญ่นั้นต้องมาช่วยกันแก้ ท่านถึงได้มา และไม่ได้หวังเอาเครื่องไทยธรรมอะไรของเราหรอก ท่านมาเพื่อการนี้
อีกประการหนึ่ง ท่านเอ็นดูหลวงพ่อ สงสาร อยากจะมาให้กำลังใจ เพราะฉะนั้นท่านถึงได้ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง ทั้ง ๆ ที่ ท่านมีภารกิจมาก ต้องสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และมีกิจอย่างอื่นอีกหลาย ๆ อย่างที่จะต้องทำ กิจบางอย่างท่านยอมเลื่อนออกไป เพื่อจะมาร่วมงาน
คุณครูไม่ใหญ่
27 มกราคม พ.ศ. 2545
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page