ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


DMC Guide ตามรอยเท้ายาย1
https://www.youtube.com/watch…
DMC Guide ตามรอยเท้ายาย2
https://www.youtube.com/watch…
คุณยายอาจารย์เล่าธรรมะ
https://www.youtube.com/watch…
หล่อทองคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงองค์แรก 1 มกราคม 2542 โดย พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษฏ์ -ok
https://www.youtube.com/watch…
ปั้นต้นแบบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
https://www.youtube.com/watch…
คุณยายอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ มีภาพงานสลายร่างคุณยายด้วย -ok
https://www.youtube.com/watch…
คุณยายอาจารย์ปัดลูกระเบิด สงครามโลก -ok
https://www.youtube.com/watch…
ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
https://www.youtube.com/watch…
สัมภาษณ์อุปัฎฐาก+MVมรดกยาย
https://www.youtube.com/watch…
อัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์เล่าโดยพี่อารีพันธ์มีตอนยายปัดลูกระเบิดด้วย
https://www.youtube.com/watch…
90 ปี ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
https://www.youtube.com/watch…
คุณยายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
https://www.youtube.com/watch…
พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ 01เคลื่อนขบวนมยุรนาวากาศ
https://www.youtube.com/watch…
พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ 02ประดิษฐานเรือนทองบนเจดีย์
https://www.youtube.com/watch…
พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ 03สาธุชนถวายเครื่องไทยธรรม๓หมื่นวัด
https://www.youtube.com/watch…
พิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ 04จุดไฟแก้วสลายร่างคุณยายอาจารย์
https://www.youtube.com/watch…
พิธีจุดไฟแก้วสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
https://www.youtube.com/watch…
ประธานกฐินครั้งแรกในชีวิตของ คุณยายฯ ทบทวนบุญ
https://www.youtube.com/watch…
พิธีตอกเสาเข็มอาคาร 100 ปีคุณยายฯ ทบทวนบุญ
https://www.youtube.com/watch…
พิธีวางแผ่นทองจารึกชื่อ ณ เสาจันทรา อาคาร 100 ปีคุณยายฯ ทบทวนบุญ
https://www.youtube.com/watch…
พิธีวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสาจันทรา ทบทวนบุญ
https://www.youtube.com/watch…
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page