ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

โปรดระวัง! ก่อนคิดตัดต่อ แต่งภาพ

ขอขอบคุณภาพจาก Google.com

มักจะปรากฏข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งส่วนมากจะเป็น เรื่องในวงการบันเทิงที่มักจะมีการออกมาโวยวาย หรือฟ้องร้องกันเป็นคดีความ เกี่ยวกับการตัดต่อภาพ โดยเฉพาะดาราที่มีชื่อเสียงมักจะถูกตัดต่อให้เป็นภาพลามกอนาจาร 
ไม่ เพียงเท่านั้นในสังคมปัจจุบันที่ทัศนคติของคนถูกเบี่ยงเบนไป จากสังคมที่มีความเคารพในพระรัตนตรัย กลายเป็นสังคมที่ดูหมิ่น เหยียดหยามพระสงฆ์องค์เจ้า ทำให้มีการนำภาพของพระภิกษุไปตัดต่อ ตบแต่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างกรรมชั่วแล้ว ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นอีกด้วย 

ตัวอย่างภาพตัดต่อสัตว์

ตัวอย่างภาพตัดต่อสัตว์ ขอขอบคุณภาพจาก http://www.pooyingnaka.com

ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 16 เกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/ดัดแปลง
มาตรา 16 ผู้ ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ถ้ากระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต  ผู้กระทำไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้  
ถ้า ผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้      และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

ตัวอย่างภาพตัดต่อสัตว์

ตัวอย่างภาพตัดต่อสัตว์ http://www.pooyingnaka.com

สิ่งที่ต้องสังวรระวังอย่างยิ่ง
- ความผิดอื่นใดอาจไม่ได้รับโทษตาม พ.ร.บ. นี้เพียงอย่างเดียว 
- ต้องดูองค์ประกอบและกฎหมายฉบับอื่นประกอบด้วย  เช่น  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์,  พ.ร.บ.  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ความผิดทางแพ่ง, อาญา
- ก่อนจะทำอะไรให้พิจารณาดูให้ดีว่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย หรือไม่
- ที่สำคัญคือ พึงระวังผลกรรมที่เกิดจากการกระทำนั้น นอกจากรับโทษในชาตินี้แล้ว ยังมีโทษตามกฎแห่งกรรมที่ทำไว้รออยู่
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page