ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อาหารแต่ละชนิดเก็บอยู่ในตู้เย็นได้นานเท่าไหร่

Image : https://witsanook.files.wordpress.com/2015/01/fridge.jpg

เก็บอาหารในตู้เย็นได้นานเท่าไหร่
ในอุณหภูมิห้อง

จุลินทรีย์ เช่นแบคทีเรีย รา ยีสต์ ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนในอาหาร จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเพิ่ม ก็จะยิ่งย่อยอาหารแล้วปล่อยกรดและของเสียอื่น ๆ ออกมา ทำให้คุณภาพอาหารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คือ
-กลิ่น/รส ผิดปรกติ
-เกิดฟองแกส, เมือก
-เกิดการเปลี่ยนสี
-เน่าเสียไม่ควรรับประทาน
ถ้าทิ้งอาหารไว้ในอุณภูมิห้องเป็นเวลานาน โดยที่อาหารยังไม่เสีย ควรอุ่นให้ร้อนก่อนนำมารับประทาน

ความแตกต่างของคุณสมบัติของตู้เย็น และช่องแช่แข็ง เมื่อเก็บรักษาอาหารไว้ในนั้น

ตู้เย็น (fridge) อุณภูมิ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส

ชลอการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรค

ช่องแช่แข็ง (freezer) อุณภูมิ ประมาณ - 18 องศาเซลเซียส

-ยับยั้งการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรค
-น้ำในอาหารแปลสภาพเป็นน้ำแข็ง ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ จึงทำให้เก็นรักษาได้นานกว่าตู้เย็น
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page