ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

กรณีธรรมกาย : 3 สิ่งที่ วิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ผิดเพี้ยน

นักวิชาการเผย วิทยานิพนธ์ พระ ว.วชิรเมธี ชี้นำสังคมในทางที่ผิด และเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา

กรณีธรรมกาย
กรณีธรรมกาย
  1. ดูหมิ่นพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ สมัยพุทธกาลกรณีธรรมกาย ธรรมกาย

  2. อ้างพระไตรปิฎก สามารถปลอมปนให้วิปริตได้

  3. บ่อนทำงานคณะสงฆ์ให้แตกแยก กรณีธรรมกาย

ขาดการศึกษาความเป็นจริงเกี่ยวกับการสอนของวัดธรรมกาย แต่เขียนหลักฐานต่างๆให้น่าเชื่อถือ มาเป็นงานวิจัยนี้ แค่คำว่า”ธรรมกายมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฏกฉบับภาษาจีนผู้เขียนยังไม่รู้ ยังหาว่าเป็นนิกายใหม่

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page