ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI (จัดเต็ม) 01

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI
องค์กรลับ

Illuminati แปลตรงตัวตามดิกชันนารี่  หมายถึง ผู้ที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ
อิลลูมินาติ เป็นกลุ่มนักวิทยาศาตร์ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆเนื่องจาก  พวกตนได้ถูกกลุ่มคริสตจักร ไล่ฆ่า เพราะถูกกล่าวหา
ว่าเป็นลัทธิของซาตาน เนื่องจากเหล่านักวิทยาศาสตร์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับคริสตจักร ในเรื่องการ กำเนิดโลก และ
ในอีกหลายๆเรื่อง ประเด็นหลักก็คือ คริสตจักรเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าสสารไม่มีวัน
เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า (จึงได้เกิดทฤษฎี บิกแบง ที่เป็นทฤษฎีการกำเนิดโลกที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด ในทาง
วิทยาศาสตร์

    เนื่องจากในอดีต คริสตจักร เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมาก ทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจต่อกรได้จึงต้องคอยหลบหนี
หรือแอบซ่อนไม่เปิดเผยตัว จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อ illuminati และหาที่รวมกลุ่มเพื่อ ใช้สนทนาเรื่องวิทยาศาตร์กัน
หรือแลกเปลี่ยนแนวความคิด สมาชิกกลุ่ม อิลลูมินาติ เช่น กาลิเลโอ

นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อกันว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ได้แทรกซึมเข้าไป ยังกลุ่มเมซันด้วย กลุ่มเมซัน คือกลุ่มคนที่มีอำนาจ
ทั้งด้านการเมืองและการเงิน เป็นพวกนายธนาคารหรือนักการเมือง อยู่ในกลุ่มนี้

      มีการแทรกซึมของ อิลลูมินาติ ไปใน กลุ่มเมซัน รองประธานาธิบดี วอลเลซ ( Henry Agard Wallace เป็นรอง
ประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐ) เป็นผู้เสนอสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ ประธานาธิบดีรูสเวลต์ (Franklin Delano Roosevelt
ประธานาธิบดีคนที่32-33ของสหรัฐอเมริกา) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในธนบัตรดอลลาร์ เนื่องจากทั้งคู่อยู่ใน กลุ่มเมซัน
และการที่รองประธานาธิบดีวอลเลซเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือว่าเขาก็เป็นส่วน
หนึ่งของ อิลลูมินาติ ด้วยสรุปได้ว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ต้องการที่จะล้มล้างคริสตจักรนั้นเอง โดยการหาทฤษฎี ต่างๆมาหักล้างเรื่องพระเจ้า
เพื่อที่จะเปลี่ยนแกนอำนาจความเชื่อของคนในยุคนั้นจากทางด้านศาสนามาเป็น ด้านวิทยาศาตร์นั้นเอง

อย่างที่บอกกลุ่มอิลลูมินาติ มีการแทรกซึมของอิลลูมินาติไปในกลุ่มFREEMASONตอนสร้างเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
กลุ่มอิลลูมินาติได้ออกแบบเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ถ้ามองจากมุมสูง (มองจากนอกโลก)  สังเกตดีๆจะเห็นเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอิลลูมินาติคือรูปดาว


เมืองหลวงสหรัฐอเมริกา มีผังเมืองเป็นรูป พีระมิดมีตา ตรงดวงตาซาตาน
คือ อาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตัน ดีซี ศูนย์กลางการบริหารประเทศ

       ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ธาตุทั้ง 4 สิ่งเป็นธาตุสากลของหลายชนชาติ  โดยธาตุนี้ถูกนำมาใช้ดูลักษณะ  ของคนตามวิชา
นรลักษณ์ของหมอดูด้วย

หากจะอ้างว่านี้คือวิธีของนักวิทยาศาสตร์ก็นับว่าน่าสนใจที่นำทฤษฎีนี้มาโยง กับ สมาคมลับอย่าง "อิลลูมินาติ" เพราะดู
มันจะขัดแย้งกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์

การสร้างผังเมือง เป็นศาสตร์หนึ่งของพวกสถาปนิก เรื่องนี้จึงโยงไปถึงกลุ่ม "ฟรีเมสัน" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การรื้อฟื้น
เรื่องฟรีเมสันในนิยายเรื่องนี้ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
           

อิลลูมินาติ (อังกฤษ: Illuminati) เป็นชื่อที่อ้างอิงถึงกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในความเป็นจริงและใน
เรื่องแต่งในอดีตนั้นใช้อ้างถึงบาวาเรียนอิลลูมินาติ ซึ่งเป็นสมาคมลับในยุคเรืองปัญญาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม
พศ.2319  สำหรับในปัจจุบันจะใช้อ้างถึงองค์กรสมคบ คิดที่ถูกอ้างว่า  เป็นกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจอย่างลับๆ โดยการ
ควบคุมเหตุการณ์ในโลกทุกวันนี้ผ่านทางรัฐบาลและกลุ่มบุคคลอื่นๆ คล้ายกับว่าเป็นการฟื้นคืนชีพหรือการสืบทอดอำนาจ
อย่างต่อเนื่องของบาวาเรียน อิลลูมินาติ โดยในบริบทนี้คำว่า อิลลูมินาติ มักจะถูกใช้อ้างถึง New World Order (NWO)
นักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากเชื่อว่าอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่จะนำ ไปสู่การสถาปนาลัทธิดังกล่าว และข้อเท็จ
จริงที่สร้างความสับสนมากขึ้นไปอีกก็คือ ปัจจุบันมีกลุ่มภราดรหลายกลุ่มที่มีคำว่า "อิลลูมินาติ" อยู่ในชื่อกลุ่มด้วยประวัติการก่อตั้ง อิลลูมินาติ

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม พศ.2319 ในเมืองอินกอลสตาดท์(บาวาเรียตอนบน)โดย Adam Weishaupt
ผู้เลื่อมใสในคณะเยซูอิต และ เป็นศาสตราจารย์ด้านประมวลกฎหมายโรมัน เกี่ยวกับศาสนาที่เป็นฆราวาสคนแรก ที่
มหาวิทยาลัยอินกอลสตาดท์ องค์กรนี้ก่อตัวขึ้นจากนักคิดเสรีในฐานะเป็นผลพวงจากยุคเรืองปัญญา ซึ่งนักเขียนร่วม
สมัยบางคนอย่างเช่น Seth Payson  เชื่อว่าเป็นการสมคบคิดเพื่อแทรกซึมและโค่นล้มรัฐบาลของหลายๆรัฐในยุโรป
ขณะที่นักเขียนบางคนอย่าง Augusting Barruel และ John Robison ได้กล่าวอ้างว่า อิลลูมินาติ อยู่เบื้องหลังการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส

- หลายเหตุการณ์ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ทางการเมือง และเศรษฐกิจโลกครั้ง สำคัญๆ สมาคมลับ ไม่สมาคม
ใดก็สมาคมหนึ่งมักจะถูกกล่าวหาว่า อยู่เบื้องหลัง เหตุการณ์เหล่านั้น แต่ถ้าใครๆก็รู้ว่าสมาคมลับมีตัวตน  จริงๆแล้วมัน
จะเป็น สมาคมลับได้ อย่างไร

ชื่อสมาคมลับหลายแห่งมักถูกเอ่ยถึงในนิยายและภาพยนตร์แนว อาชญากรรมลึกลับซ่อนเงื่อน หลายคนอาจเคยได้ยิน
ชื่อสมาคมเหล่านี้มาบ้าง และหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อสมมุติ    วันนี้เราจะมาดูกันว่าสมาคมลับเหล่านั้นมี
อะไรบ้าง

Illuminati จะเริ่มก่อตั้งด้วยเหตุผลทางด้านความเชื่ออย่างไร เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ หรือ เป็นสมาคมลับที่วางแผน
การจัดระเบียบโลกใหม่ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาความจริงกันต่อไป หรือว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ Conspiracy Theory อย่างหนึ่งเท่านั้น
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page