ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก สอบในสนามหลวง วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

          วิวาทํ  ภยโต  ทิสฺวา             อวิวาทญฺจ  เขมโต

          สมคฺคา  สขิลา  โหถ            เอสา  พุทฺธานุสาสนี.

          ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย  และความไม่วิวาท 
    
โดยความปลอดภัยแล้ว  เป็นผู้พร้อมเพรียง  มีความประนีประนอมกันเถิด 
    
นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี.
            (พุทฺธ)                                                         ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.
-------------------

        แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ำข้อกัน แต่จะซ้ำคัมภีร์ได้
ไม่ห้าม  สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
         ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

-------------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page