ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บีทีย( Btu ) คืออะไร

บีทียู( Btu : British Thermal Unit ) คือหน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง ( ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากในระบบปรับอากาศ ( แอร์ )  )
สามารถเทียบได้กับหน่วยแคลรี่หรือหน่วยจูลในระบบสากล โดยที่ความร้อน 1 Btu คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์
มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) นั้นจะวัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงความร้อน
( ถ่ายเทความร้อน ) ออกจากห้องปรับอากาศ ( แอร์ ) ในหน่วยบีทียูต่อชั่วโมง ( Btu/h ) ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยวัตต์ในระบบสากล
เช่น เครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ขนาด 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง หมายความว่าเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) เครื่องนั้น มีความสามารถในการดึงความร้อน
ออกจากห้องปรับอากาศ ( แอร์ ) 12,000 บีทียู ภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่โดยทั่วไปในท้องตลาดมักใช้คำว่า บีทียู ต่อ ชั่วโมง ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดหลัก
วิชาการแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page