ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เครื่องปรับอากาศรุ่นใหน เป็นเครื่องปรับอากาศ ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) และผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาด คือ
  • 100% ของคุณภาพสินค้าโดยผ่าน QC หรือการตรวจสอบคุณภาพ
  • มีการดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
  • มีเอกสารหรือสติกเกอร์กำกับตามมาตรฐานฯต่างๆอย่างครบถ้วน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page