ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บันได 10 ขั้นสู่การเป็น ADMIN มืออาชีพ

การก้าวสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร ตำแหน่งงานในสายงานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย บันได 10 ขั้นสู่การเป็น Admin มืออาชีพ

บันไดขั้นที่ 1
ศึกษาภาพรวมระบบเครือข่าย (Network Overview)
• ประเภทของระบบเครือข่าย
• ชนิดของระบบเครือข่าย
• รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Topology)
• มาตรฐานระบบเครือข่าย LAN
• มาตรฐานเครือข่าย WAN
• มาตรฐาน OSI
• ระดับชั้นต่างๆ ของ OSI 7 Layers
• TCP/IP Model
• IP Address
• Class ของ IP Address
• Default Subnet Mask
• การแบ่ง Subnet ของ Class C
• Classless IP Address
• Private IP Address
• การใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณ Subnet
• DNS (Domain Name System)
• โปรโตคอลระบบเครือข่าย (Network Protocol)
• โปรโตคอลอื่นๆ ที่ควรรู้จัก
• Port คืออะไร

บันไดขั้นที่ 2
รู้จักอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (Network Devices)
• Network Interface Card
• สาย Coaxial
• สาย UTP
• สาย STP
• สายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
• HUB
• Switch
• Repeater
• Bridge
• Router
• Layer 3 Switch
• Gateway
• MODEM
• ISDN
• ADSL
• iPSTAR
• Wireless Access Point
• Wireless Card
• Web cam / Network Camera
• Firewall
• IDS/IPS

บันไดขั้นที่ 3 ลงมือออกแบบระบบเครือข่าย (Network Planning & Design)
ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
• การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Modem
• การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย ADSL Modem
• การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย ADSL Modem มีเครื่อง Server ต่อใน Workgroup
• การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย IP Sharing
• การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วยระบบ NAT
ระบบเครือข่ายขนาดกลาง
• การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดกลางด้วย ADSL Router
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
• การออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่โดยใช้ Router

บันไดขั้นที่ 4 เลือกระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS ที่เหมาะสม (Windows / Linux / FreeBSD)
• ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
• ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003
• ระบบปฏิบัติการ Linux
• ระบบปฏิบัติการตระกูล BSD
• ระบบปฏิบัติการ Linux ฝีมือคนไทย
• ระบบปฏิบัติการ UNIX

บันไดขั้นที่ 5 รวมคำสั่งในการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Windows Command)
• คำสั่ง net view
• คำสั่ง ping
• คำสั่ง ipconfig
• คำสั่ง netstat
• คำสั่ง ARP
• คำสั่ง nbtstat
• คำสั่ง route
• คำสั่ง tracert
• คำสั่ง nslookup
• คำสั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันไดขั้นที่ 6 การแชร์ข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบมือโปร (Resource Sharing)
• การแชร์ข้อมูลแบบธรรมดา บนระบบ Workgroup
• การแชร์ข้อมูลแบบปิดบัง (ซ่อนโฟลเดอร์ที่แชร์)
• การเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ไว้
• การตรวจสอบผู้เข้าใช้งานไฟล์ในเครื่อง
• การส่งข้อความเตือนผู้ใช้งาน
• การทำแมพเครือข่าย (Map Network Drive)
• การแชร์เครื่องพิมพ์ (Printer Sharing)

บันไดขั้นที่ 7 การแชร์อินเทอร์เน็ตด้วย ICS และการทำ NAT
ICS = Internet Connection Sharing
NAT = Network Address Translation
• การแชร์โดยใช้ Modem
• การแชร์ Internet โดยใช้ ADSL
• ขั้นตอนการแชร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ ICS
• การเซ็ตฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client)
• การแชร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบ NAT
• การติดตั้ง DHCP และ NAT SERVER
• ประโยชน์ของระบบ NAT
• ขั้นตอนการทำ NAT

บันไดขั้นที่ 8 วิธีการทำระบบ Intranet / Internet Server ใช้งานในองค์กรด้วยระบบ CMS
• การติดตั้ง Web Server
• ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
• การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
• การติดตั้งตัวแปลภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL Server ให้เข้าฝังใน IIS
• ติดตั้ง PHP
• ติดตั้ง MySQL Server
• การเรียกใช้งาน MySQL Server
• คำสั่ง MySQL พื้นฐาน
• การเปิด-ปิด Services IIS
• การทดสอบ Web Site และภาษาสคริปต์ต่างๆ
• การทดสอบภาษา HTML
• การทดสอบสคริปต์ ASP
• การทดสอบภาษา PHP
• การทดสอบภาษา SSI (Server Site Include)
• การเปิดบริการ FTP Server
• ขั้นตอนการเปิดบริการ FTP Server
• การปรับแต่ง FTP Server
• การเข้าใช้งาน FTP
• การทำระบบ Intranet ด้วยระบบ Content Management System (CMS)
• การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ
• รู้จัก XOOPS CMS
• ขั้นตอนการติดตั้ง XOOPS
• การปรับแต่ง XOOPS ขั้นต้น
• การปรับข้อความท้ายเว็บและฝัง META Tag
• การเพิ่มเติมเมนูหน้าเว็บ (Blocks)
• การติดตั้งโปรแกรมอิสระ (Modules)
• การกำหนดสิทธิให้กลุ่มผู้ใช้งาน
• การเปลี่ยนฉากหลัง (Themes)

บันไดขั้นที่ 9 เครื่องมือในการเฝ้าติดตามระบบเครือข่าย (Network Monitoring)
• รู้จัก Network Monitor
• การเปิดใช้บริการ Network Monitor
• การเฝ้ามองระบบเครือข่ายด้วย Network Monitor
• ทูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ
• NetworkView
• Look@LAN
• TCPView

บันไดขั้นที่ 10 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายองค์กร (Network Security)
ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server)
• ระบบตรวจจับผู้บุกรุกด้วยระบบ IDS
• การติดตั้ง Snort บนระบบ Windows
• การติดตั้ง Microsoft ISA Server ฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client)
• ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
• การติดตั้งโปรแกรม ClamAV Antivirus
• ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Ad-aware, Spyware
• การติดตั้ง Personal Firewall
• การใช้งาน Sygate Personal Firewall
• การตั้งกฎในการใช้งาน (Firewall Rule)
• การตรวจสอบ Log Files ของ Firewall
• การอัปเดท Patch ระบบ Windows
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page