ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ตารางเปรียบเทียบ Access กับ Excel


ตารางเปรียบเทียบ Access กับ Excel
หัวข้อ
Access
Excel
ลักษณะงาน
Database
Spreadsheet
นามสกุล
.mdb , .accdb
.xls , .xlsx
ข้อจำกัดของข้อมูล
ขนาดไฟล์สูงสุด 2 GB.
เก็บข้อมูลได้ 1048576รายการ / 1 Sheet
สามารถใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน
ได้
ได้ แต่มีข้อจำกัดเยอะ
การป้องกันการป้อนข้อมูลพลาด
มีแต่เก่งกว่า
มี
ระบบความปลอดภัย
Encryption, Password, Data Protection
Encryption, Password, Data Protection
ข้อมูลที่จัดเก็บได้
ข้อความ, ตัวเลข, รูปภาพ, ไฟล์
ข้อความ, ตัวเลข
Import Data
ได้หลากหลาย
ได้หลากหลาย
การเชื่อมโยงไปยังระบบอื่น เพื่อดูและแก้ไขเช่น SQL Server
ได้
มีข้อจำกัด
Publish ไปยังเว็บไซต์
ได้
ได้
Export เป็น PDF
ได้
ได้
การสร้างฟอร์ม
มีเครื่องมือให้ใช้งานมาก
เหมาะกับฟอร์มง่ายๆ
การสืบค้นข้อมูล
ทำได้ระดับซับซ้อน
ทำได้
การสร้างกราฟ
ได้
ได้แบบมืออาชีพกว่า
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ได้
ได้หลากหลายกว่า
การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้
ดีกว่า
การสรุปเป็น Pivot Table, Pivot Chart
มีข้อจำกัด
ได้
สูตรการคำนวณ (Formulas)
มีน้อยกว่า
มีมากกว่า
License
ราคาแพงกว่า
ราคาถูกกว่า
การนำไปใช้งานกับเครื่องอื่น
เครื่องอื่นที่จะใช้ต้องติดตั้ง Microsoft Access Runtime (Download Free)
เครื่องอื่นต้องติดตั้ง Excel
การเรียนรู้ (Learning Curve) มากกว่า จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นฐานข้อมูล การออกแบบ น้อยกว่า
 
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page