ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

หลักการลงทุนของคุณ Warren ที่คุณMary มาเล่าให้เราฟัง

หลักการลงทุนของคุณ Warren ที่คุณMary มาเล่าให้เราฟัง มีกฎในการเลือกหุ้น 3 ข้อ
1.Great Company บริษัทที่ดี ไม่มีหนี้ หรือ มีน้อย ROE มากกว่า 15%
2.Great Management ผู้บริหารมีความสามารถ
3.Great Price ซื้อในราคาถูกตอนช่วงวิกฤต

คุณ Mary เล่าให้ฟังถึงแนวความคิดของคุณ Warren และ ทีมงาน ที่เลือกซื้อ Apple ไว้ 1,000 ล้านเหรียญ
1.ถึงเป็นบริษัทเทคโนโลยี แต่มีกำไรสม่ำเสมอติดต่อกัน 10 ปี
2.ROE 29.9% มากกว่า ตลาด 15% อยู่ 2เท่า
3.มีเงินสดประมาณ 10 เหรียญ ต่อหุ้น
4.คนนิยมใช้สินค้าของ Apple
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page