ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ผิดคำสัญญา

ผิดคำสัญญา


ถาม‬
ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหาย
ป่วยก็ไม่มา อย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับ
.
ตอบ‬
.
ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไร เพียงแต่ได้ชื่อว่า
ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท ซึ่งบาปกรรม
เก่าในอดีตอาจจะตามมาส่งผล เพราะไม่ได้
เข้าวัดสร้างบุญใหม่ กรรมเก่าที่มีมันก็จะส่งผล
อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้มาวัด ก็จะไม่ได้ฟังธรรม
ทำให้ขาดความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
ถ้ามาวัดก็จะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยิน หรือเคย
ได้ยินแล้วก็ได้กลับมาทบทวน หากมีข้อสงสัย
ก็จะทำให้หายสงสัย เมื่อหายสงสัยก็จะเกิดปีติ
เกิดกำลังใจ แล้วจะตั้งเป้าหมายหรือดำเนิน
ชีวิตได้ถูกต้อง และได้มาบำเพ็ญบุญต่างๆ
นี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องมาวัด
.
.

๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page