ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ธรรมกายไม่ใช่พุทธ!!

ธรรมกายไม่ใช่พุทธ!!
**ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวหาว่า ธรรมกายไม่ใช่พุทธ**
วัดพระธรรมกายเริ่มสร้างวัดเมื่อวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ.2520 ได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตามลำดับ ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรประจำกว่า 4,000 รูป มีสาธุชนและลูกศิษย์วัดจำนวนหลักแสนคน
***วัดพระธรรมกาย มีกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
มากและสร้างคุณูปการต่อพระศาสนาและสังคมไทยหลายประการ อาทิ
***ทอดผ้าป่าแด่ 323 วัดใน 4 จังหวัด
ภาคใต้ ถวายปัจจัยและอาหารตลอดจน
เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นประจำทุกเดือน ทำติดต่อกันมา 12ปีแล้ว และตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้..ทหาร..ชาวบ้านทุกเดือนด้วยเช่นกัน มีส่วนเสริมสร้างกำลังใจแก่คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างมาก***
***สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี สำนักเรียนวัดพระธรรมกายสอบบาลี
สนามหลวงได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
กว่า 10 ครั้ง และจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531
***มีส่วนสร้างความตื่นตัวในการศึกษาพระบาลีอย่างมากร่วมมือกับคณะสงฆ์ทั่ว ประเทศจัดโครงการอุปสมบท 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีละ 2 ครั้ง ในภาคฤดูร้อนและภาคพรรษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553
...เป็นการกระตุ้นรักษาธรรมเนียมการบวชเข้าพรรษาซึ่งได้ลดน้อยไปมากแล้วตามเมืองใหญ่ และทำให้มีพระภิกษุในโครงการ เมื่อออกพรรษา
แล้วมีศรัทธาบวชต่อไม่สึก อยู่จำพรรษาเป็นกำลังของคณะสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วประเทศหลายหมื่นรูป ช่วยแก้ปัญหาวัดร้างและการขาดแคลนศาสนทายาทได้อย่างมาก
***เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างได้ผล มีวัดสาขาในต่างประเทศจำนวน 85 แห่ง ใน 33 ประเทศ มีโครงการบรรพชาอุปสมบทชาวต่างประเทศปีละหลายร้อยรูป มีความสัมพันธ์กับองค์กรพุทธในประเทศต่างๆอย่างแนบแน่นกว้างขวางฯลฯ
!!!!!เป็นเรื่องแปลกที่วัดซึ่งสร้างมาแล้ว
45 ปี มีผลงานมากมายจนเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะถึง 6 รูป กลับถูกกล่าวหาว่า"ไม่ใช่พุทธ"
น่าคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงมาจาก
**ความอิจฉาริษยา**ที่เห็นทางวัดทำงาน
ได้ผลสำเร็จมากเกินไปหรือไม่
****ชีวิตคนเราสั้นนัก อีกไม่กี่สิบปีก็ตายจากโลกนี้กันไปหมดแล้ว อย่ามามัวอิจฉา หาเรื่องใส่ความกันเลย ช่วยกันทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมให้สังคมไทยสงบร่มเย็นกันดีกว่า***
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page