ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระอาทิตย์ทรงกลดเกิดจาก?? และทำไมถึงเรียกว่า พระอาทิตย์ทรงกลด??

พระอาทิตย์ทรงกลดเกิดจาก?? และทำไมถึงเรียกว่า พระอาทิตย์ทรงกลด??
.
.
พระอาทิตย์ทรงกลดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร?
.....ปรากฏการณ์พระ อาทิตย์ทรงกลดเป็นปรากฏการณ์ที่มีวงของรัศมีรังสีรุ้งพร่างพราวเป็นวงกลม ล้อมรอบดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่มีความสวยงามมาก และบางทีจะเห็นพระอาทิตย์หลายๆ ดวงซ้อนกัน มีขนาดโตกว่าปรกติ สำหรับประเทศไทยเรามักจะพบเห็นบ่อยๆ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว จากลักษณะของปรากฏการณ์ทำให้บอกได้ว่าพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นชนิดหนึ่งของ ปรากฏการณ์ Sun Halo ประเภทที่พบบ่อย เป็นชนิดที่เรียกว่า 22๐ Halo และ Parhelia (Sun Dogs) คนไทยนับถือดวงอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่ง สังเกตจากการเรียกนำหน้าว่า "พระ"ส่วน"กลด"ก็ถือเป็นของสูงสำหรับพระ เช่น กลดของพระธุดงค์ ปรากฏการณ์นี้จึงเปรียบได้กับกลดของพระที่กำลังถูกล้อมรอบไว้ด้วยแสงของดวง อาทิตย์นั่นเอง
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page