ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เมื่อชาวจีนโบราณต้องการอยู่อย่างปลอดภัย

เมื่อชาวจีนโบราณต้องการอยู่อย่างปลอดภัย
พวกเขาได้สร้างกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา
โดยเชื่อว่าจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถปีนมันได้เพราะสูงมาก
แต่ทว่า..!
ภายในร้อยปีแรกหลังการสร้างกำแพงนั้น
เมืองจีนกลับถูกรุกรานถึงสามครั้ง!
ในแต่ละครั้งกองทัพบกของศัตรูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทะลวงกำแพงหรือปีนมันเลยแม้แต่น้อย..!
แต่ทว่าในทุกครั้งพวกเขาใช้วิธีติดสินบนยามเฝ้าประตูแล้วเข้าทางประตูนั่นแหละ.
แน่นอนว่าชาวจีนมัวแต่ห่วงเรื่องสร้างกำแพงจนลืมสร้างคนเฝ้ากำแพง..!
เพราะการสร้างคนต้องมาก่อนการสร้างทุกสิ่ง
และนี่คือสิ่งที่คนหนุ่มสาวของพวกเราทุกวันนี้ต้องตระหนักให้มาก
นักบูรพาคดีคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ถ้าท่านต้องการทำลายอารยธรรมของประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดมีขั้นตอนอยู่สามอย่าง
คือ:
1.ทำลายครอบครัว
2.ทำลายการศึกษา
3.ล้มบุคคลต้นแบบและตัวอย่างที่ดีงามของพวกเขา.
เมื่อแม่ที่ฉลาด ครูที่จริงใจและต้นแบบที่ดีหายไป ใครเล่าจะเลี้ยงดูต้นกล้าเยาวชนให้มีคุณธรรม??
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page