ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อันดับตระกูลแซ่

百家姓全文(带拼音)
แต้จิ๋ว ตัวเต็ม ตัวย่อ พินอิน
01.ลี้ 李 李 Lǐ
02.เฮ้ง 王 王 Wáng
03.เตีย 張 张 Zhāng
04.เล้า 劉 刘 Liú
05.ตั้ง 陳 陈 Chén
06.เอี๊ยะ 楊 杨 Yáng
07.เตี๋ย 趙 赵 Zhào
08.อึ้ง 黃 黄 Huáng
09.จิว 周 周 Zhōu
10.โง้ว 吳 吴 Wú
11.ซื้อ 徐 徐 Xú
12.ซุง 孫 孙 Sūn
13.ฮู้ 胡 胡 Hú
14.จู 朱 朱 Zhū
15.กาว 高 高 Gāo
16.ลิ้ม,นิ้ม 林 林 Lín
17.ฮ้อ 何 何 Hé
18.ก๊วย 郭 郭 Guō
19.เบ๊ 馬 马 Mǎ
20.ล้อ 羅 罗 Luō
21.เลี้ยง 梁 梁 Liáng
22.ส่ง 宋 宋 Sòng
23.แต่,แต้ 鄭 郑 Zhèng
24.เจี่ย 謝 谢 Xiè
25.ฮั้ง 韓 韩 Hán
26.ถัง 唐 唐 Táng
27.ปั๊ง 馮 冯 Féng
28.อี 於 於 Yú
29.เจ็ง 董 董 Dǒng
30.เซียว 蕭 萧 Xiāo
31.เที้ย 程 程 Chéng
32.ช้า 柴 柴 Chái
33.อ๊วง 袁 袁 Yuán
34.เต๋ง 鄧 邓 Dèng
35.โค้ว 許 许 Xǔ
36.หู 傅 傅 Fù
37.ซิ่ม 沈 沈 Shěn
38.เจ็ง 曾 曾 Zēng
39.แพ้ 彭 彭 Péng
40.หลือ 呂 吕 Lǚ
41.โซว 蘇 苏 Sū
42.โล้ว 盧 卢 Lú
43.เจี้ย 蔣 蒋 Jiǎng
44.ฉั่ว 蔡 蔡 Cài
45.เกี้ย 賈 贾 Jiǎ
46.เต็ง 丁 丁 Dīng
47.วุ่ย 魏 魏 Wèi
48.สิ 薛 薛 Xuē
49.เอี๊ยบ 葉 叶 Yè
50.เงี๊ยม 閻 阎 Yán
51.อื้อ 餘 余 Yú
52.พัว 潘 潘 Pān
53.โต๋ว 杜 杜 Dù
54.ไต่ 戴 戴 Dài
55.แห่ 夏 夏 Xià
56.เจ็ง 鐘 钟 Zhōng
57.อวง 汪 汪 Wāng
58.ชั้ง 田 田 Tián
59.หยิม 任 任 Rén
60.เกียง 姜 姜 Jiāng
61.หวม 範 范 Fàn
62.ปึง 方 方 Fāng
63.เจี๊ยะ 石 石 Shí
64.เอี้ยว 姚 姚 Yáo
65.ท้ำ 譚 谭 Tán
66.เหลี่ยว 廖 廖 Liào
67.โจว 鄒 邹 Zōu
68.ฮิ้ม 熊 熊 Xióng
69.กิม 金 金 Jīn
70.เล็ก 陸 陆 Lù
71.หัก 郝 郝 Hǎo
72.ขง 孔 孔 Kǒng
73.แป๊ะ 白 白 Bǎi(Bó)
74.ชุย,จุย 崔 崔 Cuī
75.คัง 康 康 Kāng
76.ม้อ 毛 毛 Máo
77.คู 邱 邱 Qiū
78.ชิ้ง 秦 秦 Qin
79.กัง 江 江 Jiāng
80.ซื่อ 史 史 Shǐ
81.กู่ 顧 顾 Gù
82.โฮ้ว 侯 侯 Hóu
83.เสียว,เสี่ย 邵 邵 Shào
84.เหมง 孟 孟 Mèng
85.เล้ง 龍 龙 Lóng
86.บ่วง 萬 万 Wàn
87.ต้วน 段 段 Duàn
88.เช้า 曹 曹 Cáo
89.จี๊ 錢 钱 Qián
90.ทึง 湯 汤 Tāng
91.อึ้ง 尹 尹 Yǐn
92.ลี้ 黎 黎 Lí
93.โก่ย,อี๋ 易 易 Yì
94.เซี้ย 常 常 Cháng
95.บู้ 武 武 Wǔ
96.เคี้ยว 喬 乔 Qiáo
97.ห่อ 賀 贺 Hè
98.ไหน 賴 赖 Lài
99.กง,โกวุ้ง 龔 龚 Gōng
100.บุ๊ง 文 文 Wén
101.ง่วง 阮 阮 Ruǎn
102.ซี 施 施 Shī
103.ยู้ 俞 俞 Yú
104.คื้อ 瞿 瞿 Qú
105.เอ็ง 翁 翁 Wēng
106.จึง 莊 庄 Zhuāng
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page