ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้ากราบนมัสการ "หลวงพ่อพยอม" วัดสวนแก้ววันนี้ (10 มิ.ย. 59) เวลา 09.00 น. "คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย" นำโดย "นายองอาจ ธรรมนิทา" โฆษกคณะศิษย์ฯ และ "นางสาวกรรณิการ์ อยู่ศรี" รองโฆษกคณะศิษย์ฯ เข้ากราบนมัสการ "พระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม)" ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีสื่อมวลชนบางสื่อ ได้นำบทสัมภาษณ์ของ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อพยอม" ไปเผยแพร่และใช้ถ้อยคำพาดหัวรุนแรง จนอาจส่งผลให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงไปตามความเป็นจริง นำสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความเสื่อมเสียต่อ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย คณะศิษยานุศิษย์ และวัดพระธรรมกาย" คณะศิษย์ฯ จึงได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันไม่ให้ เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธด้วยกัน

โดย "พระเดชพระคุณหลวงพ่อพยอม" ได้กล่าวถึงกรณีข้างต้นว่าข้อมูลที่ท่านได้รับอาจไม่ครบถ้วน และการนำเสนอของสื่อตัวกลางอาจชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านจึงได้ออกมากล่าวขอโทษผู้เกี่ยวข้องแล้วนั้น
ในฐานะชาวพุทธ "คณะศิษยานุศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย" จึงได้เข้ากราบนมัสการขอบพระคุณและขอขมาลาโทษ

ต่อพระเดชพระคุณท่าน หากได้กระทำผิดพลาดล่วงเกิน กาย วาจา ใจ แม้โดยไม่ตั้งใจหรือมีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นท่านก็ตาม แต่เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในฐานะพุทธมามกะและเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ในฐานะพุทธบริษัท 4 ที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสืบไป
นับว่าเป็นการสร้างความเข้า ใจอันดี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และโดยสำคัญพระศาสนาต้องการความปรองดอง เราหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันมากขึ้น  นิ่งกันมากขึ้น และให้อภัยกันมากข่ึ้นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอย่างแน่นอน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page