ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

รู้ไหมว่า ... เข้าวัด เข้าศาลเจ้าญี่ปุ่นต้องเดินชิดข้างไหน ?

คนญี่ปุ่นเมื่อ เดินเข้าวัดหรือศาลเจ้าจะเดินชิดซ้ายหรือขวาโดยจะเลี่ยงไม่เดินตรงกลางทาง เข้า เนื่องจากเชื่อกันว่าทางเดินตรงกลางนั้น “เป็นทางเดินของเทพเจ้า”  และเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะเดินไปให้สุดทางโดยไม่เดินตัดข้ามฝั่ง หรือถ้าจำเป็นจะต้องเดินตัดข้ามฝั่งก็ให้โค้งคำนับหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการขอ ขมา


และเมื่อจะต้องเดินผ่าน Torii ให้คำนับหนึ่ง ครั้ง เนื่องจากมีความเชื่อว่า Torii เป็นสิ่งแบ่งโลกของมนุษย์และเทพเจ้า การคำนับจึงเปรียบเสมือนการขออนุญาติเข้าเขตของเทพเจ้านั่นเอง  ถ้าศาลเจ้านั้นๆ มี Torii หลายแห่ง ก็ทำความเคารพเฉพาะ Torii แห่งแรกที่เดินผ่านได้
ส่วนบางวัดหรือศาลเจ้าแบ่งเส้นทางเดินซ้ายขวาเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้คนเดินผ่านตรงกลางทางเดินได้

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page