ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

นี่แหละกรรมดี

“..มโนกรรม มโนความน้อมนึก เรานึกกรรมอันใดไว้ กรรมดีหรือกรรมชั่ว เราจะรับผลของกรรมสืบไป

กรรมดีน่ะเราจะรู้ได้อย่างไร.. ใจเราสงบดี มีความสุขความสบาย นี่แหละกรรมดี

กรรมไม่ดีเป็นยังไงเล่า.. ใจไม่ดี ทะเยอทะยานดิ้นรน ใจทุกข์ใจยาก ใจเดือด ใจร้อน นี่กรรมไม่ดี นำให้ทุกข์ นำให้ยาก ในปัจจุบันและเบื้องหน้า

ใครเป็นยังไง รู้จักตรงนี้แหละ ดีหรือไม่ดี ให้ตรวจดูบุญของเรา ตรวจดูหัวใจของเรา....”

...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร...
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page