ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

กฎระเบียบการมาวัดพระธรรมกาย‬

วัดพระธรรมกาย เป็นบุญสถานของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เป็นสถานที่ต้องการความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย และสำรวม ดังนั้นโปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยการปฎิบัติตามกฎต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
............................................................
1. ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามา
2. ห้ามอ่านหรือนำหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่นำมาซึ่งความร้อนใจ
3. ห้ามนำสินค้า หรือสิ่งของใดๆเข้ามาจำหน่าย
4. ห้ามเปิดวิทยุ หรือเครื่องกระจายเสียง และเทบบันทึกเสียงเพลง
5. ห้ามนำสัตว์มาปล่อยในบริเวณวัด
6. ห้ามโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงใดๆทั้งสิ้น
7. ห้ามร้องรำทำเพลง หรือแสดงการละเล่นทุกชนิด
8. ห้ามทำนายทายทักโชคชะตา และคุยกันด้วยเรื่องการเมืองที่ทำให้ร้อนใจ
9. ห้ามเรี่ยไร และแจกใบฎีกาทุกชนิด
10.โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page