ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ไม่ใช่เรื่องใส่ร้ายใส่ความกัน แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
เช่น สร้างมัสยิดด้วยเงินภาษีของชาวพุทธ หลายพื้นที่ไม่มีมุสลิมแม้แต่คนเดียว แต่อ้างว่าต้องสร้างมัสยิดเพื่อรองรับ AEC 

แต่ชาวพุทธจะสร้างศาสนาสถานบ้างบอกว่า "ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน ถ้าสร้างจะเกิดความแตกแยก"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153360156868441&set=a.10153241765603441.1073741901.644238440&type=3&theater

พยายามออกกฏหมายชารีอ่ะห์ให้อัลกุรอานอยู่เหนือกฏหมายทุกฉบับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153237652213441&set=a.10153241765603441.1073741901.644238440&type=3&theater

อ้างว่าต้องสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่คนมุสลิมเท่านั้นเข้าไปทำงานได้) เพื่อเอาคนมุสลิมเข้าไปขยายพันธุ์ในพื้นที่
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153377753538441&set=a.10153241765603441.1073741901.644238440&type=3&theater
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page