ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บทกลอน "เดจาวู" ชื่อ "พยากรณ์กรุงศรีอยุธยา"

บทกลอน "เดจาวู"
ชื่อ "พยากรณ์กรุงศรีอยุธยา"
เป็นกลอนโบราณที่ถูกแต่งขึ้น
ก่อนจะเสียกรุงครั้งที่ 2
กลอนส่วนหนึ่ง ว่าไว้ดังนี้ครับ
"เทวดาซึ่งรักษาพระศาสนา
จะรักษาแต่คนฝ่ายอกุศล
สัปบุรุษจะแพ้แก่ทรชน
มิตรตนจะฆ่าซึ่งความรัก
ภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว
คนชั่วจะมล้างผู้มีศักดิ์
ลูกศิษย์จะสู้ครูพัก
จะหาญหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อย
ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจ
นักปราชญ์จะตกต่ำต้อย
กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย
น้ำเต้าอันน้อยจะถอยจม"
หรือมันคือสัญญานเตือนว่า
กงเกวียน กำลังหมุนกลับ มาซ้ำรอยเดิม
-ฝ่าย"อกุศล"ในศาสนา กำลังเป็นใหญ่
-ผู้ดำรงศีลที่แท้จริง กำลังถูกท้าทาย
-สัปบุรุษ กำลังจะพ่ายแพ้ แก่ทรชน
-นักปราชญ์ผู้ชี้ทาง กลับต่ำต้อยถูกดูแคลน
"เมื่อผู้ใหญ่ถูกหาญหัก ให้กลายเป็นผู้น้อย
กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม"
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page