ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

หลักพิจารณาตัดสิน "กรณีกล่าวหาพระว่าปาราชิก"

✍ ฟังนักวิชาการด้านพุทธศาสนา ผศ. ร.ท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ แสดงทัศนะในรายการ "ขยายข่าว" เกี่ยวกับหลักพิจารณาตัดสิน "กรณีกล่าวหาพระว่าปาราชิก" ว่าควรมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลั­กพระธรรมวินัยและสอดรับกับกฏหมาย ทางโลก
อาจารย์แนะนำให้ทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระธรรมวินัยและผู้เชี่ยว­ชาญด้านกฏหมายมานั่งคุยกัน เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาตัดสินเพื­่อความยุติธรรมของพระภิกษุผู้ ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่มีการออกหมายเรียกหลวงพ่อธัมมชโย­ให้มารับทราบข้อหานั้น อาจารย์ตั้งข้อสังเก ตว่า กระบวนการดังกล่าว ในทางคณะสงฆ์ถือเป็นการเริ่มต้นที่ "ผิดพลาด" อาจารย์ยังตั้งคำถามด้วยว่า "เหตุใดจึงไม่มีการปรึกษาไต่ถามทางคณะสงฆ์­เสียก่อนว่าควรจะปฏิบัติการอย่าง ไรกับพระ?­" และอาจารย์บรรจบยืนยันว่า มหาเถรสมาคมได้ตัดสินไปแล้วว่า ... "หลวงพ่อธัมมชโยไม่ได้ปาราชิก" แต่อย่างใด
อาจารย์ตั้งคำถามทิ้งท้ายไปยังเจ้าหน้าที่­รัฐที่กำลังดำเนินการเรื่องนี้ ว่า "ทำไมเอะอะ ถือว่าท่านยิ่งใหญ่ มาก็จะจับเลย ออกหมายเรียกกันเลย คณะสงฆ์เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการปกครองหนึ่งที่เรียกว่าพุทธจักร ทำไมทางโลกไม่ให้ความสำคัญตรงนี้บ้าง จะเอาคนของท่านไป ทำไมไม่มาถามประมุขของท่านบ้าง หรือว่าไม่ไว้วางใจ?
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page