ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

จนกว่าจะเห็น "เดวิด"

จนกว่าจะเห็น "เดวิด"
เดวิดของไมเคิล แองเจโล

รูปปั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในหอศิลป์กาเยรี เดล อัคคาเดเมีย เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมายให้เป็นประติมากรรมแกะสลักที่งดงามที่สุดใน โลก

เล่ากันว่าในบั้นปลายชีวิต มีคนถามไมเคิล แองเจโลว่าเขาสามารถแกะสลักรูปเดวิดที่สวยงามไร้ที่ติได้อย่างไร เขาบอกว่า "ข้าพเจ้ามองเห็นเดวิด ในหินอ่อนนั้นตั้งแต่แรกแล้ว งานเพียงอย่างเดียวของข้าพเจ้านับจากนั้น ก็คือ กำจัดส่วนที่ไม่ใช่เดวิดออกไป จนเหลือแต่เพียงความสมบูรณ์แบบ"

เฉกเช่นเดียวกันกับตัวเรา ที่พอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้า เราเริ่มมีหลายส่วนที่ไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นๆ จากสังคม จากคนรอบข้าง คำพูดจากบางคน... สกัดส่วนที่ไม่ใช่ตัวเราออกไป จนกว่าจะเห็น "เดวิด"
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page